VELKOMMEN

PRÆSENTATION
Som en videreførelse af mit tidligere virke som lektor ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences, hvor jeg beskæftigede mig med forskning i sprogdidaktik og interaktiv talesprogsdiskurs samt undervisning i samtalefærdighed (konversationel kompetence), har jeg siden 2014 arbejdet freelance som sproglæringskonsulent.

SAMTALEFÆRDIGHED I SPROGUNDERVISNINGEN
Denne webside henvender sig til alle med interesse for samtalefærdighed i sprogundervisningen – såvel forskere, sprogundervisere og materialeudviklere inden for samtalefærdighed.

I det virkelige liv har den uformelle samtale en meget stor betydning som socialt interaktionsmiddel, medens den i det fremmedsproglige klasseværelse mere er undtagelsen end reglen. Hertil er der flere årsager, men en af de væsentligste er de forældede mundtlige eksamensformer.

Min mangeårige erfaring med undervisning og læring i samtalefærdighed viser utvetydigt, at sproglever er meget interesserede i at kunne kommunikere med indfødte sprogbrugere og til det formål ønsker virkelighedsnære kommunikationsformer i sprogundervisningen. Dette ønske og behov synes jeg, at der er al mulig grund til at efterkomme – ikke mindst set i lyset af den svigtende interesse for sprogfagene, som vi oplever i disse år.

Det overordnede formål med denne webside
- er derfor at tilbyde interesserede indsigt i, hvordan man som underviser kan tilgå undervisning i samtalefærdighed og på samme tid tilgodese den differentierede tilgang, der er en klar forudsætning for effektiv læring.
Som et led heri stiller jeg på denne side tidligere publikationer, kursus- og undervisningsmaterialer til fri rådighed (jf. menuen til venstre). Alt kan downloades og anvendes efter behov med behørig angivelse af reference til mig.

Et andet vigtigt led i dette tilbud er blogkategori B i 'Den lille replik' (se nedenfor).

BLOG - DEN LILLE REPLIK
Bloggen er opdelt i to kategorier.

A (Varia)
Under denne blogkategori finder man indlæg, hvor jeg henviser til eksternt stof med links til forskellige emner inden for sprogundervisning.

B (Samtalefærdighed)
Denne blogkategori indeholder på nuværende tidspunkt tæt på 100 indlæg, der alle verserer over emnet 'undervisning og læring i samtalefærdighed'.
Indlæggene indeholder svar på de spørgsmål, jeg undervejs i mit konsulentarbejde er stødt på, samt mine egne supplerende forslag til forskellige aspekter af samtalefærdighed. Målgruppen er sprogundervisere på tværs af sprog, uddannelser og niveauer.

Har man spørgsmål vedr. udvikling af samtalefærdighed i egen undervisning, til indlæg på bloggen, til mine undervisningsmaterialer, til udvikling af egne materialer osv., skal man være velkommen til at kontakte mig pr. mail. Min besvarelse er vederlagsfri. Mailkorrespondancen kan efter aftale med spørger omredigeres til et indlæg på samtalebloggen. Spørgere er anonyme på bloggen.

God fornøjelse!

Lone Ambjørn
sproglæringskonsulent
la@privat.dk