Velkommen

Velkommen til min hjemmeside: Lone Ambjørn-publikationer.
Som en videreførelse af mit tidligere virke som lektor ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences, arbejder jeg  siden januar 2014 freelance som skribent og konsulent inden for området 'sproglig læring'. Sidens formål er at samle og formidle såvel tidligere som kommende publikationer inden for de felter, jeg arbejdsmæssigt har fokus på. Sidens målgruppe er andre forskere inden for sprogdidaktik og -tilegnelse, sprogundervisere i universitets- og gymnasieregi, udviklere af materialer til sprogundervisning samt til deltagere i forskellige former for sprogpædagogiske uddannelser.
Mine ekspertiseområder:

 • Differentieret sproglig læring.
 • E-læringens potentialer i oparbejdelsen af forskellige intersproglige kompetencer.
 • Inputorientering og forståelse i sprogtilegnelsen.
 • Medansvar for egen sproglig læringsproces.
 • Oparbejdelse af den grammatiske kompetence.
 • Oparbejdelse af den konversationelle kompetence.
 • Oparbejdelse af den leksikalske kompetence.
 • Portfolio og læringsjournal som lærings- og samarbejdsværktøjer i sprogfagene.
 • Sproglig e-læring via kommunikations- og læringsplatform.
 • Udvikling af en "fagets sprogdidaktik".
 • Udvikling af materialer til oparbejdelse af mundtlighed i spansk og andre sprog.
  __________________________________________

Der er knyttet en blog-funktion til denne hjemmeside. 'Den lille replik' udgør, som det øvrige her på siden, et led i mit konsulentarbejde.
Med tilladelse fra ophavsmand, vil jeg her offentliggøre nogle af de spørgsmål, jeg modtager (oftest) pr. mail, samt mine svar herpå. Desuden vil jeg skrive forskellige indlæg inden for SPROGLIG LÆRING med særligt henblik på mine kompetenceområder (se ovenfor). Og jeg vil linke til lidt forskelligt, som jeg sprogligt, pædagogisk, lærings- og studiemæssigt finder interessant og vedkommende.
__________________________________________

I 2016 publicerede jeg: Synlig og differentieret læring i oparbejdelsen af skriftlighed  i sprogundervisningen. Vejledende materiale til kompetenceudvikling.

I foråret 2017 blev jeg færdig med pendanten hertil:
Synlig og differentieret læring i oparbejdelsen af konversationel kompetence  i sprogundervisningen.
Begge materialer 
kan downloades fra menuen under Kurser & rådgivning.  __________________________________________

Vedr. vejledning/rådgivning:
Jeg afholder ikke kurser eller deltager heri med oplæg. Al rådgivning og vejledning foregår skriftligt pr. mail eller via digitale kommunikationsfora.
Man er altid velkommen til at sende mig spørgsmål vedr. anvendelse af mine undervisningsmaterialer.
Kun når det drejer sig om større projekter for en større gruppe, er min vejledning og rådgivning forbundet med et honorar, der aftales.

Lone Ambjørn
sproglæringskonsulent
la@dlgmail.dk
september  2018

http://www.linkedin.com/pub/lone-ambj%C3%B8rn/89/460/4a7