Velkommen

Velkommen til min hjemmeside: Lone Ambjørn-publikationer.
Som en videreførelse af mit tidligere virke som lektor ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences, arbejder jeg  siden januar 2014 freelance som skribent og konsulent inden for området 'sproglig læring'. Sidens formål er at samle og formidle såvel tidligere som kommende publikationer inden for de felter, jeg arbejdsmæssigt har fokus på. Sidens målgruppe er andre forskere inden for sprogdidaktik og -tilegnelse, sprogundervisere i universitets- og gymnasieregi, udviklere af materialer til sprogundervisning samt til deltagere i forskellige former for sprogpædagogiske uddannelser.
Mine ekspertiseområder:

 • Differentieret sproglig læring.
 • E-læringens potentialer i oparbejdelsen af forskellige intersproglige kompetencer.
 • Inputorientering og forståelse i sprogtilegnelsen.
 • Medansvar for egen sproglig læringsproces.
 • Oparbejdelse af den grammatiske kompetence.
 • Oparbejdelse af den konversationelle kompetence.
 • Oparbejdelse af den leksikalske kompetence.
 • Portfolio og læringsjournal som lærings- og samarbejdsværktøjer i sprogfagene.
 • Sproglig e-læring via kommunikations- og læringsplatform.
 • Udvikling af en "fagets sprogdidaktik".
 • Udvikling af materialer til oparbejdelse af mundtlighed i spansk og andre sprog.
  __________________________________________

Der er knyttet en blog-funktion til denne hjemmeside. 'Den lille replik' udgør, som det øvrige her på siden, et led i mit konsulentarbejde.
Med tilladelse fra ophavsmand, vil jeg her offentliggøre nogle af de spørgsmål, jeg modtager (oftest) pr. mail, samt mine svar herpå. Desuden vil jeg skrive forskellige indlæg inden for SPROGLIG LÆRING med særligt henblik på mine kompetenceområder (se ovenfor). Og jeg vil linke til lidt forskelligt, som jeg sprogligt, pædagogisk, lærings- og studiemæssigt finder interessant og vedkommende.
__________________________________________

Sidste nyt: Tidligere på året publicerede jeg: Synlig og differentieret læring i oparbejdelsen af skriftlighed  i sprogundervisningen. Vejledende materiale til kompetenceudvikling.
Materialet kan downloades fra menuen under Kurser & rådgivning.

Jeg vil gerne sige mange tak for den store interesse, der er for dette materiale.

Jeg har nu i nogle måneder været i gang med en pendant til skriftlighedsmaterialet. Arbejdstitel:
Synlig og differentieret læring i oparbejdelsen af den konversationelle kompetence i
sprogundervisningen.
Forventet udgivelse her på hjemmesiden: ultimo januar 17.

Med venlig hilsen fra
Lone (06/01-17)

--------------------
Lone Ambjørn
sproglæringskonsulent
la@dlgmail.dk 

http://www.linkedin.com/pub/lone-ambj%C3%B8rn/89/460/4a7