ÆNDRING FOR SOMMERPAUSE FOR BLOKINDLÆG TIL ‘SAMTALEFÆRDIGHED’

Da jeg er blevet spurgt, om der kunne være mulighed for, i lighed med sidste år, at indsende spørgsmål til samtalefærdighed hen over sommeren i forberedelsesøjemed, har jeg valgt at ændre på 'sommerpausen'.

Der kan pr. mail indsendes spørgsmål til samtalefærdighed til og med 13. august. Svarene er som altid vederlagsfrie.

Jeg lægger først indlæg ud på bloggen i første halvdel af august.

I perioden 16/8 – 8/9 holder jeg ferie.

Med venlig hilsen,
Lone