ANTOLOGI 2022: FRA DET ENE SPROG TIL DET ANDET – DANSK I VERDEN

27 bidrag indvier læseren i kunsten at oversætte, især skønlitteratur, primært til dansk ‒ og belyser det danske sprogs rolle i udlandet, historisk og kulturelt. Nogle af landets bedste oversættere præsenterer mange praktiske og teoretiske overvejelser.
Hvordan kan man bedst være tro mod originalteksten uden at oversætte ordret?
Hvad skal en litterær oversætter kunne?
Er maskinoversættelse blevet en allieret med et tveægget sværd?
Foruden retstolkning, tegnsprog og kunstsprog kommer antologien omkring en halv snes nære og fjerne sprog fra oldtiden til det 21. århundrede og deres indflydelse på dansk.

I 2008 hed Modersmål-Selskabets årbog Fra det ene sprog til det andet og handlede om oversættelse. Den har længe været udsolgt, og lige så længe har det været selskabets ønske at genudgive de bidrag, som stadig er aktuelle, i en ajourført udgave, og samtidig benytte lejligheden til at supplere med nogle nyere strømninger fra et hav af oversættelser.

Se mere om antologien her:
https://www.modersmaalselskabet.dk/2022/