BROBYGNINGSPROJEKT MELLEM UNIVERSITET OG TRE GYMNASIER GIVER DELTAGERNE INDSIGT I HINANDENS LÆRINGSVERDENER

Hvert år dropper mange studerende ud af deres universitetsstudie efter blot få måneder. Et projekt mellem tre aalborgensiske gymnasier (Aalborghus Gymnasium, Hasseris Gymnasium samt Nørresundby Gymnasium & HF) og Aalborg Universitets engelskuddannelser gør elever og undervisere klogere på hinanden og fører til konkrete ændringer på universitetet.

Alt for mange studerende dropper ud af deres universitetsstudie efter blot få måneder, og der er brug for samtaler på tværs af gymnasier og universiteter, mere indsigt og forståelse for hinanden, så overgangen bliver lettere, og færre forhåbentlig falder fra.

Netop derfor samarbejder seks forskere fra Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet med de tre aalborgensiske gymnasier om projekt 'Fra engelsk til engelsk: Udfordringer i overgangen mellem ungdoms- og videregående uddannelser'.

"Med projektet laver vi en helt anden form for brobygning, meget mere håndholdt, hvor gymnasieleverne får en smagsprøve på, hvad det vil sige at læse engelsk på universitetet, og hvor vi får en større viden om elevernes forudsætninger og virkelighed," siger Lise-Lotte Holmgreen, projektleder og lektor på Institut for Kultur og Læring.

"Både den pædagogiske, diskursive og didaktiske tilgang er anderledes på universitetet, end de studerende kender fra gymnasiet. Vi har derfor ønsket at se nærmere på, hvad gymnasieelevernes forventninger til et universitetsstudie er, og hvordan vi undervisere kan imødekomme de unges forventninger," fortæller Lise-Lotte Holmgreen.

Hvert gymnasium har stillet med en 2.g-klasse – alle med engelsk på A-niveau. To af klasserne har kørt et forløb på almen engelsk, en klasse har haft et forløb på international virksomhedskommunikation. Gymnasieklasserne har hver især haft et undervisningsforløb, hvor de to formiddage med fire-fem ugers mellemrum har været på universitetet og modtaget undervisning og vejledning.

Som en del af projektet har forskerne fra universitetet også været på besøg på de tre gymnasier og observeret undervisningen. Dette vil nu føre til konkrete ændringer i planlægningen af det kommende første semester på de to universitetsuddannelser.

For gymnasielærerne har projektet givet en større indsigt i den faglige bredde i engelsk på universitet. Hos Nørresundby Gymnasium & HF er engelsklærer Kristine Ahlmann Hjuler med i projektets netværksgruppe, og hun mener, at projektet er med til at skabe mindre afstand mellem gymnasie og universitet.

"Vi undervisere på tværs af sektorerne bliver klogere på hinanden, og via projektet får eleverne en god indsigt i, hvad det vil sige at læse på universitetet," siger Kristine Ahlmann Hjuler.

I en tid hvor sprogfagene er i krise, mener Kristine Ahlmann Hjuler også, at projektet kan gøre en forskel, fordi det kan åbne flere elevers øjne for, hvad man kan med sprog.

Læs artikel af Dorthe Kirkgaard Nielsen, Gymnasieskolen.dk, 29. august 2023.
https://gymnasieskolen.dk/articles/alternativt-brobygningsprojekt-letter-overgang-fra-gymnasie-til-universitet/