Kategoriarkiv: A. Sprog og -fag

GYMNASIELÆRER ANBEFALER SYSTEMATISK OPBYGNING AF ELEVERNES ORDFORRÅD I FOLKESKOLEN

Elevernes ordforråd efter grundskolen er for begrænset og for tilfældigt. Som tysklærer i gymnasiet oplever Elsebeth Bechmann enormt stor forskel på elevernes evne til at læse tyske tekster. Dét blev startskuddet til at interessere sig for, hvor godt et arsenal af tyske gloser hendes elever har med sig fra folkeskolen.
"Forskningen viser, at der er en stor sammenhæng mellem elevernes læseevne og antallet af ord, de kender. Problemet er, at der hverken findes nogen viden om, hvilke tyske ord eleverne kender, eller nogen systematik i, hvilke ord der er fokus på i undervisningen", fortæller Elsebeth Bechmann, der har en master i fremmedsprogspædagogik.
For det er langtfra ligegyldigt, hvilke ord eleverne kender, lyder det fra Elsebeth ­Bechmann. Hun mener, at eleverne bør lære de ord, der optræder hyppigst i sproget, og derfor anbefaler hun, at tyskundervisningen i grundskolen bør have et større fokus på en frekvensbaseret ordforrådstilegnelse.

I samarbejde med professor Norbert ­Schmitt fra University of Nottingham har Elsebeth Bechmann, der arbejder på Solrød Gymnasium, udviklet fem ordforrådstest. Testene kan måle, hvilke og hvor mange ord eleverne har med i bagagen fra folkeskolen. Og de foreløbige resultater er nedslående, fortæller hun.

"Jeg har afprøvet mine test på cirka 400 elever i gymnasiet, og i gennemsnit består kun cirka 20 procent af 1.g'erne den letteste test, der viser kendskab til de hyppigste 500 ord. Det er alarmerende lavt", siger hun og understreger, at resultatet ikke nødvendigvis er udtryk for, at eleverne kender få ord, men de kender ikke de vigtigste.

Elsebeth Bechmann mener derfor, at der er behov for en struktureret opbygning af elevernes ordforråd. Og her mener hun, at forlagene spiller en stor rolle.

Elsebeth Bechmann anbefaler endvidere, at der i tyskundervisningen generelt er større fokus på både opbygningen og vedligeholdelsen af elevernes ordforråd. Og det kan ske ved, at eleverne læser flere tekster på det ordforrådsniveau, de har, siger hun.

"I folkeskolen og i gymnasiet er der i dag stor vægt på, at der skal være spændende videoer og måske et par sange med i et emne. Det er også meget motiverende, men valget af den gode video virker ofte vigtigere end valget af et velegnet ordforråd. Det medfører, at eleverne godt kan bruge tid på et emne, hvor tekstmaterialets ordforråd hverken er stort eller højfrekvent. Det er sjovt, men eleverne får ikke opbygget et basisordforråd, som de kan bruge igen og igen".

Læs artikel af Sebastian Bjerril i Folkeskolen.dk, 10. oktober 2020.
https://www.folkeskolen.dk/1856328/sproglaerer-vil-booste-elevers-ordforraad

 

WEBINAR OM FREMMEDSPROG SOM TILLÆGSKOMPETENCE OG KARRIERELÆRING

Vis vej til sprog!
30. november 2020, kl. 13.00 - 15.30

Aarhus Universitet og Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) har sammen med kolleger i Norge og Skotland fået støtte fra EU til et projekt med titlen Generation Global: Multilingualism and intercultural skills for a dual-competency workforce of the future. Formålet med projektet er at indsamle viden og producere toolkits, der kan bruges til at informere forskellige målgrupper om værdien af andre fremmedsprog end engelsk som tillægskompetence.

Målgrupperne i projektet er bl.a. undervisere, vejledere og uddannelsesplanlæggere på alle uddannelsesniveauer, og et toolkit målrettet dem er nu snart færdigt. Dette toolkit vil arrangørerne præsentere på dette online-arrangement, hvor de også vil benytte lejligheden til mere bredt at diskutere udfordringer og løsningsforslag til målgruppernes arbejde med fremmedsprog, sprog som tillægskompetence og karrierelæring.

Se mere om arrangementet her:
https://projekter.au.dk/generationglobal/karrierevejledere-og-uddannelsesplanlaeggere/arrangement/?fbclid=IwAR0X18TBs7qQ-tRJwqvgoOt3nNvuDpJDW8uBGGZdvsVyRE3HhsY1TdqyImc

 

FIND DEN SPROGUDDANNELSE, DER ÅBNER VERDEN OP LIGE PRÆCIS FOR DIG

Websiden 'Uddannelser med sprog' er nyttig for dem, der står foran at skulle vælge en videregående uddannelse i sprog og kultur. Der udbydes på landsplan over 50 bacheloruddannelser med fremmedsprog, som websiden giver et overblik over.

I websidens introduktion står:
Danmark er en aktiv deltager i den globaliserede verden, og danske virksomheder har brug for unge mennesker med stærke kompetencer i fremmedsprog. Vælger du en uddannelse med sprog, vil du have gode muligheder for at få job i erhvervslivet, hvor du f.eks. kan blive udsendt for en dansk virksomhed eller få ansættelse i en international virksomhed i Danmark, ligesom der er masser af jobmuligheder inden for eksportsektoren og i det offentlige.  

Hvis du har lyst til at åbne børn og unges blik for sprog og den globaliserede verden, kan du blive sproglærer i folkeskolen eller i gymnasiet. Danmark har nemlig brug for dygtige sproglærere, der kan hjælpe eleverne i skolen med at udvikle deres sproglige kompetencer og deres forståelse af andre kulturer, hvis vi fortsat skal kunne deltage aktivt i det internationale samarbejde.  

Under alle omstændigheder vil en uddannelse med fremmedsprog give dig udsyn og indsigt – sprog åbner verden op for dig.  

Du kan læse uddannelser med fremmedsprog i hele landet. På Danmarkskortet længere nede på siden kan du se, hvilke spændende uddannelser med sprog, der udbydes hvor. Du kan også lade dig inspirere til dit uddannelsesvalg gennem de 11 små videoer med studerende, der læser forskellige uddannelser med sprog.

Klik dig rundt på siden og find den sproguddannelse, der åbner verden op lige præcis for dig.
https://uddannelsermedsprog.dk/

 

FILM SKAL PROMOVERE FREMMEDSPROG FOR GYMNASIEELEVER

Danskere med vidt forskellige baggrunde fortæller i filmen "Gå ikke glip" om deres oplevelser og erfaringer med fremmedsprog. Om hvad sprog har givet dem fagligt og personligt – og hvorfor man ikke skal gå glip af fremmedsprog.

I filmen møder man flere studerende, sprogofficeren, kokkeeleven, udlandskorrespondenten, badmintonspilleren, skuespilleren, politikeren og iværksætteren.

Filmen kan fx bruges i grundforløbet i gymnasiet, som introduktion til studieretninger, i AP som løftestang til at tale om sproglig mangfoldighed og transparens, som indspark til en bred forståelse af karrierelæring m.v.

Filmen er udarbejdet for Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) af kommunikationskonsulent Maja Lykketoft og gymnasielærer Mette Brøndum.

Link:
https://www.youtube.com/watch?v=5tAcY0ZbwKc&t=108s

 

VOKSENDE INTERESSE FOR BROBYGNING MELLEM DE SPROGLIGE UDDANNELSESNIVEAUER

#FremMedSprog2020-ugen er netop slut. Lidt over 70 grundskoler og ungdomsuddannelser i Danmark fik i løbet af ugen besøg af mere end 300 sprogstuderende fra lærer- og universitetsuddannelserne. Det er både flere skoler og flere studerende end sidste år, hvor NCFF (Det Nationale Center for Fremmedsprog) afholdt sprog-eventen for første gang.

Interessen for brobygning mellem uddannelsesniveauerne er stor. Også når det gælder sprogfagene. 314 studerende har i uge 40 arrangeret sprogaktiviteter for elever på landets grundskoler og ungdomsuddannelser under mottoet #FremMedSprog2020. Og det er flere end sidste år, hvor 274 studerende meldte sig på banen. Også på modtagersiden har et par håndfulde flere skoler og gymnasiale ungdomsuddannelser i år fået besøg. På i alt 74 steder rundt i landet overtog lærerstuderende fra professionshøjskolerne og sprogstuderende fra universiteterne sprogtimerne i den forgangne uge med aktiviteter i sprogene arabisk, engelsk, fransk, japansk, hindi, italiensk, kinesisk, koreansk, persisk, portugisisk, russisk, spansk og tysk.

Læs mere om sprog-eventen i indlæg af Morten Moesgaard Sørensen, NCFF, Nyheder, 3. oktober 2020.
https://ncff.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/kaerligheden-til-fremmedsprog-braender/?fbclid=IwAR13Xop_JNgXtlThUYC_emaT5xHtT8NUQUMMJwc4o-CNkbU8cBRfQaEa3tk

 

FRANSK FRA 3. KLASSE MED EN LEGENDE TILGANG

I Aabenraa Kommune har eleverne tysk fra 3. klasse, og i Sønderborg og Tønder møder eleverne allerede tysk i børnehaveklassen.

Indtil nu har ingen folkeskoler imidlertid arbejdet med fransk før 5. klasse, hvor det ifølge folkeskoleloven kan placeres på elevernes skema.

Men fra skoleårets start har otte skoler sat fransk på skemaet i 3. klasse. Det har de gjort, fordi de er med i et projekt, der har til formål at gøde jorden for, at man i fremtiden vil kunne se flere elever, der møder det franske sprog allerede fra 3. klasse.

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole, Sproglærerforeningen, Fransklærerforeningen, Det Franske Institut og professionshøjskolen Via, og det er finansieret af Det Nationale Center for Fremmedsprog. Ifølge projektkoordinator, docent i fremmedsprogsdidaktik og underviser i fransk på Københavns Professionshøjskole, Annette Søndergaard Gregersen, er fransktimerne for de små elever kommet flyvende fra start.

"Lærerne melder tilbage, at de er overvældet over, hvor godt eleverne har taget imod sproget. De springer hovedkulds ud i det, og det eneste problem, lærerne har oplevet, er, at de nærmest allerede mangler stof, fordi eleverne hele tiden vil lære mere. Børnene er så sultne på at lære, at de kan smide hvad som helst i hovedet på dem, og så gør de det bare", fortæller hun til folkeskolen.dk/tyskfransk.

Annette Gregersen fortæller, at der udelukkende er tale om en legende tilgang. Læs mere om fremgangsmåde og aktiviteter i artikel af Sebastian Bjerril i Folkeskolen.dk, 29. september 2020.

https://www.folkeskolen.dk/1855772/forsoeg-med-fransk-i-3-klasse-er-kommet-overvaeldende-godt-fra-start

 

OM STRATEGISK FOKUS PÅ FREMMEDSPROG OG BROBYGNING

Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) har nu eksisteret i et par år, og i en artikel gør de to centerledere status med særligt henblik på strategisk arbejde med fremmedsprog og brobygning.

Centret arbejder p.t. på en samlet rapport over de forskellige typer af brobygningsaktiviteter, det har iværksat. Og lederne håber på, at de med tiden kan overbevise kommuner og institutioner – såvel som virksomheder – om, at det betaler sig at arbejde strategisk med fremmedsprog på alle niveauer.

I artiklen linkes til et inspirationsmateriale.

I NCFF’s drømmescenarie har hver kommune om maks. ti år investeret i en kommunal fremmedsprogskoordinator, der har til opgave at understøtte udviklingen af fremmedsprogsområdet og sikre sammenhængen i tæt samarbejde med koordinatorer på ungdomsuddannelserne og faglige ressourcepersoner på grundskolerne.

Læs artikel af Mette Skovgaard Andersen, centerleder-øst og Hanne Wacher Kjærgaard, centerleder-vest for Det Nationale Center for Fremmedsprog, i Magasinet Skolen, nr. 3, september 2020: Brobygning for at styrke fremmedsprog i undervisningen.

https://magasinetskolen.dk/artikler/2020/09/brobygning-styrke-fremmedsprog-i-undervisningen?fbclid=IwAR0eZ3mcg_fdXXsk8QwU5qL3urAPfWYNt3Tb4l1KGprDtprXK96375nYSJ8

 

WEBSIDE MED INSPIRATION TIL FREMMEDSPROGSUNDERVISNING I GRUNDSKOLEN

Formålet med websiden, der er lavet med støtte fra NCFF, er at understøtte og inspirere undervisere i engelsk, tysk og fransk til at sætte fokus på fremmedsprog i uge 40. I den uge afvikles initiativet 'FremMedSprog2020', der har til formål at øge interessen for fremmedsprog i det danske uddannelsessystem. Hvert år i uge 40 sendes sprogstuderende fra landets professionshøjskoler og universiteter ud på grundskoler og ungdomsuddannelser.

Materialerne på websiden inden for de tre fremmedsprog er målrettet sprogelever i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen inden for kategorierne: Task og problemløsningSpilDigitale ressourcerLeg og bevægelse.

Link til websiden:
https://sites.google.com/go.ucn.dk/cfu-fremmedsprog/forside

Link til NCFF (om initiativet) :
https://ncff.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/fremmedsprog2020-sprogfagene-er-i-fokus-i-uge-40-paa-landets-grundskoler-og-ungdomsuddannelser/?fbclid=IwAR3d8cKk6zo_lshP23FwNmBJvWGtXNSGtQ-ndOUTO9HQryeq071jhc9faAk

 

 

 

STOR FAGLIG SPREDNING BLANDT ENGELSKELEVER

Blandt andet dette fremgår af en undersøgelse blandt engelsklærere i hele uddannelsessystemet. Undersøgelsen er gennemført af professionshøjskolen Via og Det Nationale Center for Fremmedsprog.

Undersøgelsen viser også, at pigerne i grundskolen er mere bange for at begå fejl end drengene, når de kommunikerer mundtligt på engelsk.

Hvad angår motivation for faget på tværs af uddannelsesniveauerne, er det grundskoleleverne, der oplever færrest udfordringer med elevernes motivation. 75 % af lærerne i grundskolen svarer, at deres elever er motiverede, 70 % oplever det samme på de videregående uddannelser og 61% på ungdomsuddannelserne.

Engelsklærere har igennem mange år påpeget, at faget er udfordret af en meget stor faglig spredning blandt eleverne. Dette fremgår også af undersøgelsen.

En engelsklærer i 10. klasse beskriver blandt andet, at der blandt vedkommendes elever kan være så stor sproglig spredning, at "det er alt fra sprogligt at være på mit niveau (eller bedre) og ned til 3.-4. klasse".

Det store faglige spænd betyder ifølge en anden lærer, at det ikke giver mening at undervise hele klassen i det samme stof.

Imidlertid fremgår det af undersøgelsen, at de sproglige niveauforskelle og deraf flg. udfordringer ikke nødvendigvis erkendes tilstrækkeligt, fordi der er en antagelse om, at 'alle kan jo engelsk'. Denne antagelse skaber et benspænd for engelskfaget, fordi det fører til en tildeling af færre ressourcer, til manglende status for faget og til manglende motivation for at gøre sit bedste blandt eleverne.

Læs artikel af Sebastian Bjerril i Folkeskolen.dk, 24. august 2020.
Undersøgelsen kan downloades via et link i artiklen.
https://www.folkeskolen.dk/1850628/engelsklaerere-vi-har-svaerest-ved-at-faa-pigerne-til-at-tale-engelsk-i-timerne-

Se også her:
https://gymnasieskolen.dk/ny-undersoegelse-stor-faglig-spredning-i-engelsk

 

 

 

 

SPROG SOM TILLÆGSKOMPETENCE

Baggrunden for uddannelseskonceptet 'sprog som tillægskompetence' er, at danske virksomheder i stigende grad efterspørger medarbejdere, som ved siden af deres uddannelse har et højt niveau i et eller flere fremmedsprog.

Tilbage i 2016 lavede DI en undersøgelse blandt 376 internationalt orienterede virksomheder, og den viste, at 71% af de adspurgte virksomheder har et behov for medarbejdere med såkaldte dobbeltkompetencer, og at kun 13% har behov for medarbejdere med en klassisk sproguddannelse.
(Læs evt. mere her: https://gymnasieskolen.dk/di-mange-tager-begyndersprog-i-gymnasiet  

Det er ikke kun DI, der efterlyser flere medarbejdere med dobbeltkompetencer. Behovet er et centralt punkt i fremmedsprogsstrategien. Her konkluderes det, at studerende på ikke-sproguddannelser har alt for dårlige muligheder for at vedligeholde og bygge videre på deres sprogkundskaber fra grundskolen og gymnasiet, hvorved sproglige ressourcer går tabt.

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) har sammen med en længere række samarbejdspartnere påbegyndt et udviklingsprojekt (marts 2020 til oktober 2022) med det formål at skabe indsigt i 'sprog som tillægskompetence' i videregående uddannelse uden for sproguddannelserne.

Projektet har til formål at udvikle et sæt modeller for udbud af undervisning i sprog som tillægskompetence på basis af en behovsafdækning blandt projektets ti samarbejdspartnere.

Projektet er finansieret af det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) med medfinansiering fra Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP). Mere kan læses her:
https://cip.ku.dk/projekter-og-samarbejdsaftaler/sprog-som-tillaegskompetence/

Fra fagforeningen JA forlyder det, at den i 2019 fik en henvendelse med en opfordring til et samarbejde om sprogkompetencer fra Det Nationale Center For Fremmedsprog (NCFF), der jo, som bekendt, er et af initiativerne i regeringens Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet.

Mere præcist blev der spurgt, om JA kunne have lyst til og mulighed for at samarbejde om et projekt med fokus på den økonomiske og karrieremæssige betydning af, at medarbejdere har eller får gode sproglige tillægskompetencer – også udover engelsk.
Begrundelsen for henvendelsen var, at mange af JA’s medlemmer arbejder internationalt eller er i internationale samarbejdsrelationer.
JA’s bestyrelse godkendte et samarbejde, og via JA Nyhedsbrev blev medlemmerne opfordret til at deltage i undersøgelsen.
Læs om resultaterne her:
https://www.ja.dk/nyheder-og-presse/nyheder/2020/sprogkompetencer-fremmer-din-karriere/

https://ncff.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/sprog-goer-en-forskel-saerligt-for-dem-som-kan-mere-end-engelsk/

Der hersker næppe nogen tvivl om, at 'sprog som tillægskompetence' er et uddannelseskoncept, vi kommer til at høre endnu mere til fremover.