DIALOGCIRKLER, ELEVSTYRING OG ET MUNDTLIGHEDSLOKALE KAN FREMME TALELYSTEN PÅ FREMMEDSPROGET

Arbejdsformen med elevstyrede dialogcirkler er et nyt tiltag for engelsk- og tysklærer Rolf Alexander Wiecker og udspringer af et projekt om mundtlighed i sprogfagene, som han i 2022 tog hul på sammen med kollegaen Romana Bundgaard. Formålet er at skabe mere tryghed i fremmedsprogsundervisningen, så flere elever får lyst til at sige mere.

Projektet er finansieret af Det Nationale Center for Fremmedsprog, der sidste år udkom med en større undersøgelse af elevernes syn på fremmedsprog. Her efterlyste en stor del af eleverne mere mundtlighed i fremmedsprogsundervisningen, og de kritiserede sprogundervisningen for at have for meget fokus på tekstlæsning, grammatik og korrekthed.

Rolf Alexander Wiecker og Romana Bundgaard er inspirerede af Caroline Schaffalitzkys forskning om dialogisk undervisning, som de har været på kursus i, og af Tina Høghs forskning om mundtlighed.

De to lærere har bl.a.  brugt en del tid på at se sig selv på et metaniveau. Meget undervisning er lærercentreret, men de har haft mange overvejelser om, hvordan de kan gøre undervisningen elevcentreret. De vil gerne lidt væk fra initiativ-response-evaluering-modellen, hvor læreren stiller et spørgsmål, eleven svarer, og læreren til sidst vurderer svaret.

Den klassiske opstilling i et undervisningslokale, hvor alle elevers øjne er vendt mod læreren – eller skærmen – og hvor mange elever kun ser ryggen af den, der taler, kan være en udfordring for at få gang i mundtligheden. Ofte bliver det bare en dialog mellem læreren og den elev, der svarer.
Derfor anvendes til den nye mundtlige arbejdsform det såkaldte "mundtlighedslokale", hvor eleverne sidder i dialogcirkler og har mulighed for øjenkontakt. Med dialogcirklerne forsøger lærerne at skabe et rum, hvor der ikke nødvendigvis kun er ét svar, så eleverne føler, at der er plads til, at de selv producerer fremmedsprog.

Størstedelen af et modul er elevstyret, på den måde at læreren introducerer hver ny øvelse kort, hvorefter eleverne styrer slagets gang i dialogcirklerne.

Læs artikel af Malene Romme Mølby, Gymnasieskolen.dk, 13. marts 2024.
https://gymnasieskolen.dk/articles/naar-laereren-staar-i-baggrunden-begynder-flere-elever-at-tale/