EVA FØLGER STUDERENES FRAFALD ÅRGANG 16

Hvad er grundene til, at de studerende falder fra, hvilke faktorer kan forudsige
frafaldet, og hvordan kan vi identificere frafaldstruede studerende? EVA går bag om det tårnhøje frafald på de videregående uddannelser i denne forløbsanalyse, hvor vi følger et panel af unge.

EVA følger årgang 2016 af studerende, fra tiden lige inden de starter og igennem de første år af uddannelsen. Ved at lave gentagne surveys blandt samtlige studerende kan EVA identificere de faktorer, der kan forudsige frafaldet i de forskellige sektorer, og hvordan man tidligt kan se, om en studerende er i fare for at falde fra.

EVA kommer med mindre udgivelser i slutningen af 2016, og en større analyse om frafald fra 2017.

https://www.eva.dk/projekter/2016/frafald-pa-de-videregaende-uddannelser