FÆLLES VIDENSGRUNDLAG OG LÆRINGSFÆLLESSKABER PÅ TVÆRS AF SPROGFAGENE SKABER POSITIVE FORANDRINGER

På Skovlunde Skole i Ballerup er lærerne blevet bedre til at samarbejde på tværs af sprogfagene efter at have været med i et treårigt projekt. Nu vil de arbejde på at skabe en fælles rød tråd i sprogundervisningen fra 1. til 9. klasse.  

Skovlunde Skole er en af 24 skoler, der har deltaget i det netop afsluttede treårige pilotprojekt 'Fremmedsprog, forandring og forankring', som er gennemført af Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) med støtte fra A.P. Møller Fonden.

Målet med projektet har været at udvikle og afprøve et helt nyt koncept for kompetenceudvikling af sproglærere.
Hver skole har fået uddannet en sprogfagsvejleder, og sproglærerne har fået et kompetenceløft. Og så har der været sat tid og resurser af på skolerne til at lave læringsfællesskaber, hvor alle sproglærerne kan mødes og sparre.

NCFF er på vej med en slutrapport og et vidensnotat. Anne Sofie Jakobsen, projektleder i NCFF, vil dog gerne løfte sløret for noget af konklusionen.
"Den lyder, at når man skaber tid, rum og et fælles vidensgrundlag at tale sammen ud fra, så sker der positive forandringer i sprogfagene. Det er i virkeligheden en lidt banal konklusion, der ligger helt i tråd med, hvad forskningen på området viser. Men det har ikke rigtig været afprøvet inden for sprogfagene før", siger hun.

NCFF har endvidere udarbejdet en række anbefalinger. De er både tiltænkt de skoler og kommuner, der har deltaget i projektet og vil videreføre arbejdet, men også andre, som selv vil gå i gang, påpeger Anne Sofie Jakobsen.

Læs artikel af Andreas Brøns Riise, Folkeskolen.dk, 9. februar 2024.
https://www.folkeskolen.dk/ballerup-kommune-engelsk-fransk/pilotprojekt-har-styrket-samarbejdet-nu-taler-engelsk-og-tysklaererne-samme-sprog/4755213