FIRE ARTIKLER MED TEMAET ‘SPROG OG KULTUR’

KOMMAGASINET har i udgaven for november 2020 temaet 'Sprog og kultur' med fire artikler, der har relevans for fremmedsprog.

- AT VÆRE GLOBAL ER AT VÆRE MANGESPROGET 
I dag arbejder over 370.000 mennesker i 58 lande i Securitas, som er svenskejet med globalt hovedkvarter i Stockholm.
Men hvad gør en så stor global organisation, når den skal kommunikere internt til over 370.000 medarbejdere i over et halvt hundrede lande, hvor man taler utallige sprog?
Securitas arbejder med en kommunikationsstrategi, der hedder Globalization, hvor kommunikationen til 370.000 medarbejdere i 58 lande fungerer globalt, men tilpasses lokalt.

 Kommunikationsrådgiver Pelle Nilssons kommunikationsfilosofi er, at hvis man vil være et "truly global company", er man nødt til at kommunikere på lokale sprog. Det at være global betyder, at man rummer de forskellige sprog og kulturer, der er i en global virksomhed. 

https://kommagasinet.dk/at-vaere-global-er-at-vaere-mangesproget/


- TAK TIL TING TING CHEN 
The Trade Council er en del af Udenrigsministeriet og har som opgave at hjælpe danske virksomheder ud(e) i verden. The Trade Council hjælper både danske virksomheder, der vil ind på nye markeder, og de virksomheder, der allerede er i udlandet, med nye markedsmuligheder. 

Lina Gandløse Hansen, kontorchef i The Trade Council, har arbejdet fem år i USA og tre år i Tyskland, og hun er fuldt ud bevidst om, at i forretningsmæssige sammenhænge hænger vigtigheden af sprog tæt sammen med vigtigheden af at forstå kulturen og dermed også forretningskulturen.

Mountain Top er en dansk virksomhed, der beskæftiger sig med design, fremstilling og salg af forskellige former for udstyr til pickup-trucks. Mountain Top har de senere år haft øget fokus på det kinesiske marked. Derfor ville virksomheden gerne forstå det kinesiske marked bedre, og det gav dem anledning til at række ud til The Trade Council og det danske generalkonsulat i Chongqing i Kina. Ting Ting Chen, der var The Trade Councils medarbejder på generalkonsulatet i Kina, var den faste medarbejder, som hjalp Mountain Top i hele processen.

 Jeppe Mads Christiansen, global head of business development i Mountain Top, udtaler: "Jeg er ikke ekspert på området, men jeg er meget bevidst om, at det betyder noget, hvordan vi kommunikerer og omgås hinanden. Vi danskere skal forstå, at den danske måde at gøre tingene på måske ikke altid er den rigtige – den er i hvert fald ikke universel." 

https://kommagasinet.dk/tak-til-ting-ting-chen/


- AT BEHERSKE SPROG ER IKKE DET SAMME SOM AT KØRE PÅ CYKEL
Forståelse for sprog og kultur er afgørende vigtigt for dansk eksport og økonomi, lyder det fra brancheorganisationen Dansk Industri (DI) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Danske virksomheder er opmærksomme på vigtigheden af sprog- og kulturforståelse, og danskernes niveau i engelsk er højt. Men det halter med andre fremmedsprog. Møder kan gå galt eller slet ikke blive til noget, og det kan koste på handelsbalancen.

"For en lille åben økonomi som Danmarks, der er afhængig af at kunne eksportere, er det problematisk, at så store sprog som tysk og fransk efterhånden er sjældne kompetencer at besidde. Det er virkelig mærkeligt – i sidste ende vil det koste os penge," siger Jesper Kenneth Kruse, der er lektor og ph.d. på DTU.  

Danielle Bjerre Lyndgaard, der er seniorchefkonsulent med ansvar for lederudvikling i DI, peger bl.a. på, at det kan blive for unuanceret, hvis man kun ser kulturforskelle i et nationalt perspektiv: "Forskellighed i kultur er mere end blot de kulturnationale forskelle. Min erfaring er, at i stedet for at fokusere på forskelle i kultur giver det ofte mere mening at finde det, der binder os sammen. Ofte handler det om at finde ’den gode lim’ i et samarbejde og i en global kunderelation."  

https://kommagasinet.dk/at-beherske-sprog-er-ikke-det-samme-som-at-koere-paa-cykel/


- SPROG FÅR OS TIL AT FORSTÅ 
Friis Arne Petersen har arbejdet i Udenrigsministeriet og i den danske udenrigstjeneste i 40 år og har blandt andet været dansk ambassadør i lande som USA, Kina og Tyskland. Hvad har han iagttaget i sine mange år i udenrigstjenesten i forhold til de danske virksomheders måde at agere på, når det kommer til sprog – og kulturforståelse? Er det et problem for os, at vi som nation næsten ikke uddanner i fremmedsprog, bortset fra engelsk? Og hvor meget betyder det at kunne kinesisk, hvis man vil sælge til kineserne, eller tysk, når man vil sælge til tyskerne?

”Jeg synes, det er en virkelig central problemstilling. Den er i stigende grad relevant for Danmark, som er et lille land, men som jo har en enorm internationalisering. I en verden, der bare bliver mere og mere global, bliver sprogfærdigheder og evnen til at begå sig internationalt selvfølgelig i stigende grad vigtig for succes,” siger Friis Arne Petersen.  

https://kommagasinet.dk/sprog-faar-os-til-at-forstaa/