FORSØG MED SPANSK I FOLKESKOLEN FOR KORTVARIGT

Som en del af gymnasiereformen, startede Undervisningsministeriet et forsøg op med spansk som treårigt valgfag i 7.-9. klasse i grundskolen. Forsøget løber fra august 2017 til og med 2021. Formålet er at hæve elevernes faglige niveau i spansk, så de kan vælge spansk som fortsættersprog i gymnasiet fra 2020. 

Efter en ret træg start i 2017, har 30 skoler i 2018 meldt sig til at deltage i Undervisningsministeriets forsøg med at udbyde spansk som valgfag i grundskolen. Og som udgangspunkt glæder dette naturligvis spansklærerne.

Men glæden over tilslutningen til forsøget falmer hurtigt hos Jannie Grue, spansklærer og medstifter af foreningen 'Spansk i Folkeskolen', da hun ser flere åbne spørgsmål i, hvordan spansk kan blive et fortsættersprog på gymnasiet.
"Det er et problem, at forsøget er så kortvarigt, for jeg tror ikke, at gymnasier er villige til at starte fortsætterspansk op, når det er så kortvarigt", siger hun

Irma Kobæk, formand for Spansklærerne, er enig i, at forsøget bør fortsætte i længere tid. "Vi har brug for en længere periode med spansk i folkeskolen, og så skal vi have en grundig evaluering af, hvad der har været godt og skidt", siger hun.

Læs artikel af Malene Romme-Mølby i Gymnasieskolen, 29. november 2018.  https://gymnasieskolen.dk/spansklaerere-forsoeg-med-spansk-boer-forlaenges