FREMMEDSPROGENE TIL DEBAT – NCFF FREMKOMMER MED BETRAGTNINGER FORUD FOR DEBATTEN

Undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren er 29. april 2021 kaldt i samråd i Børne og Undervisningsudvalget, hvor fremmedsprogene er til debat. Og selvom NCFF ikke er kaldt i samråd, så er centret del af den nuværende nationale sprogstrategi og sat i verden for at kaste et samlet blik på fremmedsprog i hele uddannelsessystemet. Derfor vil centerledere Mette Skovgaard Andersen og Hanne Wacher Kjærgaard tillade sig at komme med et par betragtninger her forud for samrådet.

I indlægget anfører de to centerledere bl.a., at danskerne og politikerne har et generelt absurd ambivalente forhold til (fremmed)sprog. "På den ene side mener de fleste, at det er væsentligt at kunne forstå noget dansk for at kunne leve og agere i længere tid i Danmark, men det gælder bare ikke for os selv: når vi er ude i verden, kan vi klare os med engelsk! Sådan er verden ikke. Vi har brug for at indse, at det er en gave for den enkelte, for virksomheden og for samfundet generelt at mange kan flere sprog. Det åbner – som så mange har peget på tidligere – døre til viden, (selv)indsigt, interkulturel forståelse, handel, diplomati, innovation og meget mere."

NCFF plæderer bl.a. for en samlet indsats og en værktøjskasse med lidt flere værktøjer i og mere end NCFF’s 100 mio. kr. og derudover tålmodighed og tid. NCFF har sat mange skibe i søen, og det vil de fortsætte med at gøre. Fakta er imidlertid, at man p.t. mangler mere præcis viden om fx:

  • Hvorfor unge fravælger sprog, og om det overhovedet er de samme årsager op gennem uddannelsessystemet.
  • Hvilken rolle betyder fremmedsprogskompetencer – også på bundlinjen, hvis vi fx ikke kan begå os i andre sprog end dansk og engelsk, altså ’language economics’, der viser, hvad vi mister og vinder økonomisk ved at kunne fremmedsprog. Det vil sikkert også kunne kvalificere debatten.
  • Hvordan man bedst griber fremmedsprogsundervisningen an på de forskellige niveauer, sådan at de unge lærer det, vi gerne vil have dem til at lære.

NCFF ønsker ikke en ny, men en skærpet fremmedsprogsstrategi, der inddrager alle interessenter, den forhåndenværende foreløbige viden og har flere klarere indsatser (f.eks. som i Naturfagsstrategien), der vil kunne bringe os et godt stykke vej videre.

NCFF håber også på, at politikerne vil kaste et blik på de strukturelle udfordringer, der presser fremmedsprogene på flere niveauer i uddannelsessystemet.

Læs indlæg af centerledere Hanne Wacher Kjærgaard og Mette Skovgaard Andersen, NCFF's webside, 28. april 2021.

https://ncff.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/behov-for-mere-viden-og-behov-for-nyt-syn-paa-fremmedsprogene-bitte/?fbclid=IwAR308IblPuzLgTlzJEl22ohLk4vMj6uwx9rJYv7JMqCql6YPoh4FRYDpEKM