FREMMEDSPROGSPROJEKT: GENERATION GLOBAL

Aarhus Universitet og NCFF (Det Nationale Center for Fremmedsprog) har sammen med kolleger i Norge og Skotland fået støtte fra EU til et internationalt projekt med titlen 'Generation Global: Multilingualism and intercultural skills for a dual-competency workforce of the future'.

I Europa er der brug for unge med stærke kompetencer på det sproglige område og med interkulturelle færdigheder, så de kan tackle de udfordringer, der opstår i de europæiske samfund og især på arbejdsmarkedet i fremtiden. Nyere undersøgelser har imidlertid vist, at der er en stor procentdel af unge, der mangler tilstrækkelige sprogkundskaber. Samtidig kan der konstateres en stigende efterspørgsel efter flersprogede kompetencer på arbejdsmarkedet. Dette projekt skal bidrage til løsningen af begge udfordringer.

Projektet har 3 primære målgrupper:
- erhvervslivet
- karrierevejledere, skoleledere og uddannelsesplanlæggere
- unge mennesker og deres forældre samt undervisere

Projektet sigter på det konkrete plan på at udvikle, afprøve og implementere innovative tilgange til at motivere unge til at vælge flere sprog og være opmærksomme på interkulturelle ligheder og forskelle samt til at gøre erhvervsliv og uddannelsesplanlæggerne bevidste om veje til at klare udfordringerne.

Projekt Generation Global gennemføres fra 2019 – 2021 i tre faser. I hver fase arbejdes der med at opbygge en god informationsbase, som henvender sig til en af projektets tre målgrupper.

Læs mere om projektet her:
https://ncff.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/generation-global-arrangement-om-fremmedsprog-som-tillaegskompetence/

https://projekter.au.dk/generationglobal/

I forbindelse med projektets første år, hvor der er sat fokus på fremmedsproglige kompetencer på arbejdspladsen, afholdes et præsentations- og debatarrangement på Aarhus Universitet den 22. november. Man er meget velkommen til at deltage og invitere andre interesserede.
Program og tilmelding:
https://projekter.au.dk/generationglobal/erhvervslivet/arrangement/