GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Heller ikke i år kan vi glæde os over, at interessen for fremmedsprog er steget. Men til gengæld kan vi se frem til, at en undersøgelse foretaget af NCFF (Det Nationale Center for Fremmedsprog) med fokus på sprogelevers motivation og barrierer for at vælge fremmedsprog kaster lys over ÅRSAGEN hertil, og den rapport kan vi forvente i det nye år.

NCFF har allerede meldt ud, at undersøgelsen peger på, at fremmedsprogsproblematikken ikke er løst alene ved strukturelle ændringer, men at der også synes at være grund til at kigge på undervisningens indhold, form, gennemførelse og eksamensbestemmelser.

Kun med udgangspunkt i en undersøgelse der peger på de faktorer, der ligger bag den manglende interesse for at lære sprog, kan man konstruktivt gøre noget ved problemet. Vi er helt sikkert mange, der ser frem til at læse rapporten.

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Lone