GYMNASIUM INDLEDER INDSATS MOD SNYD OG PLAGIAT

Under coronanedlukningen opdagede dansklærer Rikke Taber Graverholt fra Aalborg Katedralskole udbredt snyd blandt sine elever både til de virtuelle termins- og årsprøver samt i de skriftlige afleveringer. Det følte hun, at hun blev nødt til at gøre noget ved. Og da hun på samme tid er meget optaget af den skriftlige dimension i sit fag, tog hun det også som en pædagogisk udfordring at få gjort noget ved snyd og plagiat blandt eleverne.
De tanker blev begyndelsen på en proces på Aalborg Katedralskole, hvor alle lærere og elever nu taler mere åbent om snyd og plagiat. 

Rikke Taber Graverholt fik ledelsen med på idéen om at indlede en indsats mod snyd og plagiat, og hun og fire andre kolleger fik timer til at sætte sig sammen og planlægge indsatsen.

Sidste efterår blev der afholdt et heldagsarrangement med alle lærere og elever på skolen med workshops, øvelser, plagiatspil og walk and talks’s om plagiat og snyd og et foredrag af Niels Vogensen, som er ekspert i plagiering blandt elever og studerende på videregående uddannelser.

Inden da havde 500 ud af skolens 900 elever besvaret et spørgeskema, som blandt andet viste, at 43 procent af eleverne læser tekstanalyser på studienet.dk, før de selv går i gang med at skrive, og ifølge Rikke Taber Graverholt krediterer eleverne ikke studienet.dk i deres opgaver. Studienet.dk er en portal med besvarelser af opgaver, analysemodeller og andet materiale i de fleste fag i gymnasiet.
41% af skolens elever benytter Google Translate i sprogfag, og 47% mener, at det er snyd at anvende dette værktøj.

"Inden vi begyndte, var jeg af den opfattelse, at lærere og elever er på samme hold, og at vi sammen arbejder for, at de bliver dygtigere, dannede demokratiske borgere. Men jeg har fundet ud af, at mange elever ser os lærere som en del af systemet og medskabere af den præstationskultur, de føler sig underlagt," siger Rikke Taber Graverholt.

Foran alle elever og lærere satte en elev til et heldagsarrangement ord på, at præstationskulturen er roden til meget snyd og plagiat, hvilket høstede et stort bifald fra andre elever. Bemærkningen kom, efter at Rikke Taber Graverholt fra scenen havde sagt, at Aalborg Katedralskole også skal være kendt for, at man som elev tør at fejle, og at det er bedre at kæmpe sig til et 4-tal end at snyde sig til et 12-tal.

Læs artikel af Johan Rasmussen i Gymnasieskolen.dk, 6. januar 2022.
https://gymnasieskolen.dk/rikke-fik-nok-af-snyd-nu-taler-laerere-og-elever-aabent-om-problemet