HÅNDSKRIVNING AF NYE GLOSER VS. COPY-PASTE

SPØRGSMÅL:
Er der en læringsmæssig fordel ved, at eleverne ifm. computerfrie perioder i timerne skriver nye gloser på fremmedsproget i hånden i stedet for at copy-paste fra en elektronisk ordbog?

SVAR
Mange tak for dit spørgsmål. Først og fremmest skal det fremhæves, at det at skrive en glose (enten i hånden eller på pc), i stedet for kun at læse eller høre den, har en positiv effekt på dens optagelse i hukommelsen og dermed i intersproget.

På engelsk bruger man termen 'involvement load' om graden af det aktive engagement/den fokuserede opmærksomhed, en sprogelev bruger til udførelsen af en sproglig aktivitet.
Begrebet er relevant for spørgsmål og svar.

I henhold til 'involvement load' er det at copy-paste en glose ganske vist en aktiv handling, men den er kortvarig og vil oftest engagere eleven mindre end det at skrive glosen i hånden, fordi copy-paste nemt kan blive en "bevidstløs" og automatisk handling. Dette hænger på sin side bl.a. sammen med, at copy-paste ikke indebærer aktiv og selvstændig stavning, som i sig selv er en proces, der bidrager til, at glosen huskes bedre.

På denne baggrund synes det derfor at være en god idé nu og da at lade eleverne skrive gloser i hånden i stedet for kun at copy-paste.

Til gengæld er der ikke umiddelbart fundet noget belæg for, at skrivning af gloser i hånden har en bedre effekt end selvstændig skrivning på pc. På dette punkt ser det mere ud til, at det har noget at gøre med læringsstile og -præferencer.
------------------------------------
Supplerende bemærkning

Også i henhold til 'involvement load' ved man, at desto mere en sprogelev arbejder med en glose og "pakker den ind" i forskellige informationer, desto mere effektivt læres den. Stavning er én form for glosearbejde, det at anføre ordklasse/køn/tal osv. er en anden form for glosearbejde, og det at arbejde med/indskrive glosen i en eller flere kontekster (og ikke kun arbejde med glosen isoleret) er endnu en form for aktivt og opmærksomhedsfokuserende glosearbejde med en gavnlig læringsmæssig effekt.

Med venlig hilsen fra
Lone

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *