HAR DU LYST TIL EN UDDANNELSE SOM SPROGFAGSVEJLEDER?

Er du fremmedsprogslærer i fx grundskolen eller gymnasiet og interesseret i et kompetenceløft med ny viden fra forskningen til din undervisning? Så er en sprogfagsvejlederuddannelse måske noget for dig.

En sprogfagsvejleder eller -koordinator fungerer som tovholder for fremmedsprogsfagene (inkl. engelsk) og som sparringspartner for kolleger og ledelse inden for fremmedsprogsområdet på sin skole og bliver dermed en lokal krumtap for udvikling af fremmedsprogsfagene.

En sprogfagsvejleder/-koordinator kan også tænkes ind i det strategiske arbejde med fremmedsprog lokalt på skolen eller gymnasiet eller på det kommunale plan eksempelvis via netværk på tværs af grundskole og ungdomsuddannelse.

For at blive klædt fagligt på til at varetage en vejledende og koordinerende rolle i sprogfagene, kan man som grundskole- eller gymnasielærer tage de tre moduler a 10 ECTS, som udgør uddannelsesretningen ”sprogfagsvejleder” på den pædagogiske diplomuddannelse. En anden mulighed er at tage hele diplomuddannelsen (60 ECTS).

Indholdet på uddannelsesretningen 'sprogfagsvejleder' er nyere fremmedsprogsdidaktik, interkulturel kommunikativ kompetence og tværfaglighed i sprogfagene samt faglig vejledning, hvor deltagerne opnår kompetencer i, hvordan de kan koordinere sprogområdet, vejlede, rådgive og yde sparring til deres kolleger.

Første hold er allerede ved at afslutte modul 1 af deres nye uddannelse, og der er opstart for næste hold til september tre steder i landet med TILMELDING I MAJ og JUNI.
Man kan nedenfor læse mere om de enkelte moduler, hvor de udbydes mv.

https://ncff.dk/sprogfagsvejleder?fbclid=IwAR0GTsZmmz-wcVm4vkZ-BFq1XpXcdDpXnqDXNT5YAW39eH7HYHe2sf1KEQA