HVILKE FUNKTIONER HAR LINGVISTER I UDVIKLINGEN AF CHATGPT?

Vi er jo nok mange sprogfolk, der ifm. det aktuelle stærke fokus på ChatGPT har arbejdet lidt med denne kunstige intelligens for at få et indtryk af, hvad den kan. Jeg ville i denne sammenhæng gerne vide, hvilke funktioner lingvister har i udviklingen, og det spurgte jeg så ChatGPT'en om. Her kommer svaret:

Lingvister spiller en vigtig rolle i udviklingen af sprogmodeller som ChatGPT. Deres bidrag kan omfatte, men er ikke begrænset til, følgende funktioner:

  1. Forskning og teori: Lingvister hjælper med at udforme teorier og principper for sprogforståelse, som kan anvendes i udviklingen af AI-modeller. De studerer sprogets struktur, lyd, grammatik og semantik, og denne viden er nyttig for at forstå, hvordan man bedst kan modellere sprog i en AI-sammenhæng.
  2. Dataindsamling og forberedelse: Lingvister kan hjælpe med at indsamle, annotere og forberede tekstdata, der bruges til at træne AI-modeller som ChatGPT. De kan identificere relevante tekster og sørge for, at datasættet indeholder en passende blanding af sprog og genrer.
  3. Evaluering og kvalitetssikring: Lingvister kan også vurdere AI-modellens præstationer ved at teste dens evne til at forstå og generere korrekt og sammenhængende sprog. De kan give feedback og forslag til forbedringer, som kan hjælpe med at finpudse modellen og gøre den mere effektiv.
  4. Etik og retningslinjer: Lingvister kan hjælpe med at udforme etiske retningslinjer og principper for AI-sprogmodeller. Dette kan omfatte overvejelser omkring retfærdighed, pålidelighed og sikkerhed i AI-systemer, samt hvordan man undgår at forstærke skadelige fordomme eller stereotype opfattelser gennem AI.
  5. Flersproget støtte: Lingvister med ekspertise i forskellige sprog kan hjælpe med at udvikle og forbedre ChatGPT's evne til at arbejde på tværs af forskellige sprog og kulturer. Dette kan omfatte arbejde med at tilpasse modellen til forskellige sprogstrukturer og semantiske nuancer.

Disse funktioner kan variere afhængigt af det specifikke projekt og det team, der arbejder på det. Men generelt spiller lingvister en vigtig rolle i at forbedre sprogmodeller som ChatGPT og sikre, at de fungerer korrekt og effektivt.

(© Ovenstående er genereret af ChatGPT, en AI-model udviklet af OpenAI).