KAN EN LEGENDE OG EKSPERIMENTEREDE TILGANG TIL SPROGLIG LÆRING MED FOKUS PÅ BEVÆGELSE FREMME DELTAGELSEN I MUNDTLIGHEDEN I FOLKESKOLEN?

Der har gennem de seneste år været et stigende fokus på elevers manglende deltagelse i mundtlighed i både engelsk, tysk og fransk i grundskolen. Det fremgår også af det faktum, at flere og flere lærerstuderende skriver deres BA-projekt med netop fokus på elevers manglende deltagelse i klassesamtaler. Studerende oplever det i deres praktikker og undrer sig, fordi eleverne i frikvarterer og i deres fritid indgår i utallige sammenhænge, fx virtuelle spil, hvor de taler frit og ubesværet med både kendte og ukendte medspillere. Det er et problem, at elever tier stille på perfekt engelsk, tysk og fransk i timerne. Sprogfagene bygger på elevers tilegnelse af kommunikative færdigheder gennem klassesamtaler og mundtlig kommunikation som kernecentralt element. Også forskning undersøger problemfeltet, fx
https://unipress.dk/udgivelser/m/mundtlighed-i-fremmedsprogsundervisningen/

Annette Søndergaard Gregersen (docent og underviser i fransk, læreruddannelsen/forskning og udvikling/Københavns Professionshøjskole) skriver i et blogindlæg om en legende og eksperimenterende tilgang til sproglig læring med fokus på bevægelse.

Folkeskolen. dk, 6. maj 2022.
https://blog.folkeskolen.dk/blog-fransk-tysk-og-fransk/en-legende-og-eksperimenterende-tilgang-med-fokus-pa-bevaegelse-giver-sprogmodige-elever/4632745