KUNNE 2021 BLIVER ÅRET MED (ENDNU) MERE FOKUS PÅ BROBYGNING?

I debatindlæg i Folkeskolen.dk. plæderer Kristina Silla for mere brobygning i franskfaget. Mere samarbejde og større kendskab til overgangene fra det ene niveau til det andet vil bidrage til at tydeliggøre den "røde tråd" mellem niveauerne for elever og undervisere.

Kristina Silla peger også på relevansen heraf for andre fag: Hvor meget ved underviserne på de pågældende niveauer egl. om, hvad hinanden laver?

Læs debatindlæg af Kristina Silla i Folkeskolen.dk, 9. december 2020.
https://www.folkeskolen.dk/1860619/mere-samarbejde-mere-brobygning