MASTER I KONFERENCETOLKNING VED AARHUS UNIVERSITET

En Master i Konferencetolkning er for dig, der vil arbejde med konferencetolkning på eliteniveau. Uddannelsen er ny og den eneste i Danmark, og den er et resultat af et stigende behov for danske tolke i EU.

Med en Master i Konferencetolkning kan du få mulighed for at arbejde i EU’s institutioner eller andre internationale fora, der kræver tolkefærdigheder på højeste niveau. En stor del af undervisningen er praksisrettet og foregår i topmoderne tolkelaboratorier. Du bliver undervist af akkrediterede konferencetolke og Danmarks fremmeste forskere på området.

Masteruddannelsen i Konferencetolkning er tilrettelagt som en etårig uddannelse på fuld tid, med intensiv undervisning og omfattende selvtræning. Uddannelsen skal afsluttes efter de planlagte 2 semestre og kan ikke gennemføres på deltid.

Uddannelsen retter sig mod dig, der:

  • allerede har gennemført en kandidatuddannelse eller har gennemført en kandidatuddannelse inden studiestart på uddannelsen – uanset fagområde
  • behersker mundtligt dansk til perfektion og to fremmedsprog på meget højt niveau
  • har fremragende analytiske kompetencer, høj koncentrationsevne, mental skarphed og hurtighed
  • har en stor almenviden og er nysgerrig
  • er en god taler
  • kan lide udfordringer

Læs mere om uddannelsen vd AU her:
https://cc.au.dk/uddannelse/evu/master-i-konferencetolkning?fbclid=IwAR1IlaBIq7c9Vwvb3lemJEoJpEaMfmmxvdGmlXcIh8bFLpsL1mrnO8fVYYg