NCFF FORTSÆTTER SIT VIRKE INDTIL ULTIMO 2025

Uddannelses- og Forskningsministeriet har imødekommet en ansøgning fra NCFF om forlængelse som nationalt center for fremmedsprogene i Danmark på tværs af uddannelsessystemet. Centret fortsætter herefter sit virke indtil ultimo 2025 og inden for den nuværende økonomiske ramme.

Centerforlængelsen skaber kontinuitet og arbejdsro til fortsat at støtte projekter, formidle viden, bringe sprogfolk sammen, etablere samarbejder og eksekvere egne initiativer, som gavner alle sprogfag i hele uddannelsessystemet, og som har til formål at få flere elever og studerende til at vælge fremmedsprog og opnå solide sprogkompetencer.

NCFF ser også frem til i de kommende år at forsætte arbejdet med at understøtte og styrke alle fremmedsprog, sætte fokus på kvalitetsudvikling af sprogfagene og -uddannelserne, præsentere ny viden, kvalificere debatten om fremmedsprog og invitere til at diskutere, hvad fremmedsprogsundervisning og -uddannelse skal kunne.

Læs denne meddelelse af Morten Moesgaard Sørensen, NCFF, 10. december 2021. https://ncff.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/to-aars-forlaengelse-til-ncff?fbclid=IwAR2M75gRzkCV2jD1g-RB52OdYZ2jnaqBF4SYSs5Pdr1qvpErXdxDIuc1XkA