NOTAT OM DIGITALE TEKNOLOGIER I UNDERVISNINGEN PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE

Analyserne i et notat fra EVA (Danmarks Evalueringsinstitut), "Digitale teknologier i undervisningen på ungdomsuddannelserne", er baseret på en spørgeskemaundersøgelse samt interview af lærere og ledere foretaget i perioden november 2019 til februar 2020.

I marts 2020 blev ungdomsuddannelserne imidlertid nedlukket pga. situationen med COVID-19, og hverdagen for elever og lærere var med ét markant anderledes. Eleverne var ikke længere at finde på skolen, men undervisningen skulle fortsat finde sted – i en periode udelukkende ved hjælp af digitale teknologier som Zoom, Skype, Google Docs osv. Alle lærere skulle nu pludselig forholde sig til anvendelsen af digitale teknologier i undervisningen.

Med notatet er det hensigten at give lærere og ledere på ungdomsuddannelserne inspiration til, hvilke pædagogiske og didaktiske overvejelser det kan være relevant at gøre sig i planlægningen af undervisning, hvor digitale teknologier anvendes. På grund af den ekstraordinære situation foranlediget af COVID-19, gentages spørgeskemaundersøgelsen i februar 2021 med henblik på at belyse, hvilken betydning perioden har haft for lærernes anvendelse af og tilgang til digitale teknologier i undervisningen. Den endelige rapport forventes offentliggjort i sommeren 2021.

Se mere her:
https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/digitale-teknologier-understoetter-undervisningen-er-ogsaa-barriere-laering

https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/digitale-teknologier-undervisningen-paa-ungdomsuddannelserne