NY MUNDTLIG GRUPPEPRØVE I TYSK OG FRANSK I FOLKESKOLEN GØR ELEVERNE TRYGGERE

I midten af oktober fik landets skoler et lidt usædvanligt brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk). I brevet stod der, at skolerne har mulighed for at deltage i et forsøg, hvor eleverne går til mundtlig gruppeprøve i tysk og fransk som alternativ til den almindelige, individuelle afgangsprøve.
Forsøget har været i gang i et års tid. Men kun tre skoler fik i første omgang lov til at være en del af forsøget. Derfor er det meget glædeligt, at det nu bliver udvidet til, at langt flere skoler kan teste gruppeprøven af, mener forkvinde for Sproglærerforeningens fransk fagudvalg Kristina Silla.

"Mange andre fag har fået nye prøveformer de sidste par år. Blandt andet kulturfagene. Derfor er det kærkomment, at sprogfagsprøven også udvikler sig nu", siger hun. "Med flere skoler får vi et datagrundlag, der meget bedre kan bruges til at vurdere, om gruppeprøven er en forbedring i forhold til den individuelle prøve".

Samtidig understreger Kristina Silla, at det ikke skal ende med at hæve niveauet til afgangsprøven, når eleverne går op i grupper. "Gruppeprøven skal være med til at skabe et bedre flow og et tryggere, sprogligt læringsrum for eleverne. Den skal minde mere om det, de kender fra undervisningen".

Med den nye gruppeprøve mener Pernille Erck-Termansen, tysklærer på Ådalens Skole i Frederikssund, at eleverne får et meget tryggere og bedre grundlag for at kunne vise, hvad de kan. Fra sin daglige undervisning kan hun også se, at eleverne klarer sig meget bedre mundtligt, når de samarbejder.

"Jeg har mange elever, der siger, at de ikke kan finde ud af tysk. Men det kan jeg jo se, at de godt kan i deres skriftlige afleveringer. Derfor er jeg begyndt at sætte dem sammen i grupper, hvor de skal svare på en række spørgsmål og bagefter optage sig selv på film og sende til mig. Det er en metode, der både gavner de rigtigt dygtige og lidt mindre dygtige elever", siger hun.

Læs artikel af Caroline Schrøder, Folkeskolen.dk, 13. november 2023, og se også mere om omtalte gruppeprøve.
https://www.folkeskolen.dk/afgangsprover-fransk-frederikssund-kommune/flere-skoler-ma-nu-vaere-med-i-forsog-med-gruppeprove-i-tysk-og-fransk/4742571