ØKØNOMISK LØFT TIL TYSK- OG FRANSKUDDANNELSERNE

Sprog giver adgang til viden, kultur og historie og er vigtigt for Danmarks samhandel og samarbejde med omverdenen. Ud over engelsk har især det tyske og franske sprog stor betydning for Danmark.

Der har dog de seneste år været mindre søgning til tysk- og franskuddannelserne, ligesom frafaldet på dem er højt. Derudover har en kortlægning for Det Nationale Center For Fremmedsprog for nylig vist, at der i fremtiden forventes at blive mangel på folkeskolelærere og gymnasielærere, som underviser i tysk og fransk.

Regeringen og samtlige af Folketingets partier ønsker at vende udviklingen. Som led i det bliver der nu afsat 40 millioner kroner til at igangsætte en række initiativer, som skal gøre tysk- og franskuddannelserne mere attraktive at læse og give flere studerende mulighed for at træne deres sprogkundskaber med mere praktisk sprogundervisning.

Læs pressemeddelelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, 8. december 2021.
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2021/politisk-flertal-vil-lofte-studerendes-evner-i-tysk-og-fransk