OFFICIEL ÅBNING AF DET NATIONALE CENTER FOR FREMMEDSPROG 2018

Didaktiske perspektiver i lyset af den nye nationale sprogstrategi.

Det Nationale Center for Fremmedsprog afholder, i samarbejde med ECML Kontaktpunkt Danmark, sin åbningskonference d. 25. september 2018 på Københavns Professionshøjskole.

Dette års titel er Sprog på Kryds og Tværs - Didaktiske perspektiver i lyset af den nye nationale sprogstrategi. Man har inviteret professor Oliver Meyer fra Johannes Gutenberg-Universität i Tyskland som keynote speaker. Han holder oplægget: Pluriliteracies: Pedagogies for Deeper Learning and Personal Growth. Konferencen er samtidig ECML Kontaktpunkt Danmarks 5. nationale sprogkonference.

På årets konference vil der være tre fokuspunkter:
- brobygning
- lokale sprogstrategier
- sprog som tillægskompetence

Man kan finde det foreløbige program her:  http://ecml.dk/fileadmin/user_upload/Sprogkonference_2018__final_edn._.pdf