OMLÆGNING AF UDVALGTE SPROGFORLØB TIL ONLINE SPROGKURSER/FAG

Flere skoler oplever en udfordring i forhold til tilmeldingen til fremmedsprogsfagene. Det er bl.a. svært at samle hold til sprogundervisningen, som foregår som fysisk tilstedeværelsesundervisning.

I 2020 fik Aarhus HF & VUC, Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg, TH. LANGS HF & VUC, Randers HF & VUC, Horsens HF & VUC, Det Nationale Center for Fremmedsprog og eVidenCenter støtte af Region Midt til et projekt, hvor omdrejningspunktet var at styrke fremmedsprogsfagene gennem omlægning af udvalgte sprogforløb til online sprogkurser/fag.

På webinaret Erfaringer og praksisanbefalinger til online fremmedsprog 2. maj 2022 kl. 13.00-15.00

- deler bl.a. Aarhus HF & VUC og Randers HF & VUC deres erfaringer med virtuelle sprogforløb og kurser, ligesom der vil være oplæg ved NCFF og professor i fremmedsprogsdidaktik Susana S. Fernández fra Aarhus Universitet. Der vil også være mulighed for at diskutere praksis.

Link til program mv.