SAMTALE – FORSLAG (38): Konkrete årsager til, at en samtale går i stå

Specielt i de indledende træningsfaser af samtalefærdigheden vil det ske, at samtalen utilsigtet går i stå. Hvis det sker, når vejleder sidder sammen med en gruppe for fx at give formativ feedback, er det som oftest uproblematisk at afdække årsagen. Men skal man som vejleder uden tilstedeværelse hjælpe en gruppe, der gør opmærksom på problemet uden selv at kunne løse det, er det straks lidt mere vanskeligt at pege på den konkrete årsag.

Jeg foreslår derfor, at vejleder tager udgangspunkt i en liste over de mest almindelige årsager til, at en samtale går i stå.
Der er også den mulighed, at samtalegrupperne på lidt højere niveauer udstyres med en til formålet tilpasset liste (indholdsmæssigt og sprogligt), som de kan tage udgangspunkt i til selvevaluering på området.

Her følger mit bud til vejledere på de mest forekommende årsager til, at en samtale utilsigtet går i stå.

FORBEREDELSESFASEN:
- Ingen eller utilstrækkelig forberedende læsning om et samtaleemne.
- Ingen eller utilstrækkelig træning i emnerelevant ordforråd.
- Ingen eller utilstrækkelig brainstorming over mulige delaspeker til en givet samtalekasses emne i de tilfælde, hvor det er samtalegrupperne selv, der står for denne opgave.

ORDFORRÅD:
- Utilstrækkeligt basalt ordforråd (og ikke alene emnespecifikt).
- Kontinuerlige ordbogsopslag (den råde tråd mistes).
- Manglende evne til sproglig problemløsning vha. kommunikationsstrategier.

EMNET:
- Manglende generel viden om emnet.
- Manglende interesse for emnet.
- Emnets kompleksitetsgrad for høj.
- Manglende evne til at få øje på et emnes forskellige perspektiverings- og konkretiseringsmuligheder.
- Manglende inddragelse af samtalepartnernes personlige forhold til emnerne (hvilket afstedkommer for meget upersonlig tale i 3. person om emnet).
- For stor vægt på viden om emnet på et urealistisk højt niveau ("ekspertviden").

SAMTALETEKNIKKER:
- Manglende eller utilstrækkelig brug af teknikken 'at spørge ind til'.
- Fejlslagne emneskift.

Uddybende spørgsmål til ovenstående liste er naturligvis velkomne.
--------------------
© Lone Ambjørn 2021, blogindlæg på websiden http://lone-ambjoern.dk/
--------------------
Andre indlæg i samme serie:
SAMTALE SPØRG-SVAR (1): Indledning  
SAMTALE SPØRG-SVAR (2): Hvorfor aktiviteten 'uformel samtale' til oparbejdelse af samtalefærdighed?  
SAMTALE SPØRG-SVAR (3): Hvordan fastholdes fokus på en samtaleteknik i træningen? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (4): Omfanget af træning i 'uformel samtale'  
SAMTALE SPØRG-SVAR (5): Hvor mange deltagere består en samtalegruppe af?  
SAMTALE SPØRG-SVAR (6): Overgangen mellem smalltalk og bigtalk i 'uformel samtale' 
SAMTALE SPØRG-SVAR (7): Opstart på et forløb i samtalefærdighed  
SAMTALE SPØRG-SVAR (8): Kreativitet i 'uformel samtale'  
SAMTALE SPØRG-SVAR (9): Bør deltagerne i træningen af 'uformel samtale' bruge manuskript?
SAMTALE SPØRG-SVAR (10): Overværer samtalegrupperne hinandens samtaletræning?
SAMTALE SPØRG-SVAR (11): Hvordan indrettes lokalet, og hvad foretager underviser sig under gruppetræning af 'uformel samtale'? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (12): Hvordan kan man indtænke differentiering i udformningen af en 'uformel samtale'?
SAMTALE SPØRG-SVAR (13): Hvorfor kan man undertiden opleve, at den tilbagekanaliserende feedback ikke fungerer efter hensigten i samtaletræningen? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (14): Hvad kan man gøre, hvis en samtalepartner i en gruppe ikke deltager i samtalen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (15): Deltagerne i 'uformel samtale' kommer undertiden med irrelevante og overflødige informationer
SAMTALE SPØRG-SVAR (16): Den 'uformelle samtale' afvikles uhensigtsmæssigt som en rundbordssamtale med korte spørgsmål-svar
SAMTALE SPØRG-SVAR (17): Svarer de tre anbefalede træningsrunder af hver 'uformel samtale' til tre identiske gennemløb af samme samtale?
SAMTALE SPØRG-SVAR (18): Hvordan kommer en samtalepartner, der er "røget ud" af samtalen, ind i den igen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (19): Gloseopslag under udførelsen af 'uformel samtale' 
SAMTALE SPØRG-SVAR (20): Emneskift i 'uformel samtale'
SAMTALE SPØRG-SVAR (21):  Reaktion til anden samtalepartner før emneskift
SAMTALE SPØRG-SVAR (22): De lærerstyrede spørgsmål-svar vs. naturlig hverdagssamtale og deltagercentreret oparbejdelse af samtalefærdighed
SAMTALE SPØRG-SVAR (23): Oparbejdelse af den strategiske kompetence (kommunikationsstrategier) i det digitale læringsrum – vedr. materialer
SAMTALE SPØRG-SVAR (24): Strategisk kompetence (kommunikationsstrategier) – vedr. relationen mellem strategisk og leksikalsk kompetence
SAMTALE - EN KOMMENTAR (25): Strategisk kompetence (kommunikationsstrategier) – vedr. den modtagerorienterede synsvinkel
SAMTALE SPØRG-SVAR (26):  Når samtalen går i stå eller kører trægt pga. manglende interesse for emnerne
KOMMENTAR TIL INDLÆG 26: Vurdering af anbefalet bog
SAMTALE SPØRG-SVAR (27): Hvorfor kan der være problemer med at få præfabrikerede spørgsmål til givne emner til at fungere optimalt i samtaletræningen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (28): Samtale om Danmark uden at påtage sig en kunstig rolle
SAMTALE – FORSLAG (29): Vedr. fejlagtig opfattelse af meningsudveksling (diskussion)
SAMTALE SPØRG-SVAR (30): Individuel formativ feedback på samtaleelementer, der kræver samarbejde
SAMTALE SPØRG-SVAR (31): Nedtoning af den dominerende sprogelevs aktivitetsniveau i samtalen
SAMTALE – FORSLAG (32): Træning af samtaler over emner uden (nævneværdig) interesse for alle deltagere
SAMTALE SPØRG-SVAR (33): Simultan grammatisk korrektion/feedback i samtaletræningen
SAMTALE – FORSLAG (34): Hvornår vejleder med fordel kan stoppe en samtale ifm. formativ feedback
SAMTALE – FORSLAG (35): Hvornår en samtalegruppe med fordel selv kan stoppe en samtale, der ikke fungerer efter hensigten
SAMTALE SPØRG-SVAR (36): Når en af samtalepartnerne i en gruppe ikke føler sig fagligt udfordret samtaleteknisk af et læringsmål
SAMTALE – FORSLAG (37): Mere om differentierede læringsmål i en samtalegruppe