SAMTALE SPØRG-SVAR (11): Hvordan indrettes lokalet, og hvad foretager underviser sig under gruppetræning af ‘uformel samtale’?

Svar på spørgsmål:
Der er her tale om et spørgsmål, hvis svar afhænger af flere forskellige faktorer, herunder det pågældende sprogfags struktur, indhold og evalueringsform. Jeg vælger derfor at svare overordnet og generelt.

Først om indretning af lokalet:
Borde og stole i det pågældende lokale opstilles på en sådan måde, at samtalegruppernes deltagere kan sidde over for hinanden, så der er god øjenkontakt. Sidder samtalepartnerne ved siden af hinanden, har de yderst placerede dårlig øjenkontakt, foruden at de har sværere ved at høre hinanden. Det betyder, at de må tale højere, hvilket øger støjniveauet i hele lokalet, når alle er tvunget til at gøre det.

Borde og stole opstilles endvidere på en sådan måde, at der så vidt muligt er plads til, at underviser under træningen kan cirkulere mellem samtalegrupperne og give disse et nap, når der er brug for det.

Med jævne mellemrum vil underviser få behov for at kunne sidde sammen med de enkelte grupper i lidt længere tid, medens de træner. Dette skal også indtænkes i indretningen af lokalet på en eller anden praktisk måde. En mulighed er til formålet at bruge katederet og placere gruppedeltagerne med ryggen/siden til de andre i klassen/på holdet, så samtalegruppen ikke føler sig "udstillet".

Når underviser cirkulerer mellem samtalegrupperne, vil nogle af samtalegrupperne selv bede om hjælp til et opstået problem ifm. træningen.
Andre gange observerer underviser selv på sin vej rundt diverse problemer i gruppetræningen. Fx:
- Samtalen går ofte i stå.
- Samtalen afvikles mere på dansk end på fremmedsproget.
- Samtalen afbrydes konstant af gloseopslag.
- Samtalepartnerne har glemt eller tilsidesætter, hvor fokus i træningen skal lægges.
- I en samtalegruppe korrigerer en deltager hele tiden de andres grammatiske fejl.
- I en samtalegruppe tager en deltager lærerens rolle og "overhører" de andre i gruppen.
- I en samtalegruppe deltager et enkelt gruppemedlem ikke i samtalen.
- I en samtalegruppe holder en deltager længere enetaler, medens de andre er passive modtagere.
- Træningen i en samtalegruppe er af markant kortere varighed end de andre gruppers.

Undervisers opgave i sådanne tilfælde er at bidrage til, at de pågældende problemer løses. I nogle tilfælde kan det gøres relativt hurtigt. I andre opstår det omtalte behov for, at underviser sætter sig sammen med en gruppe i lidt længere tid. Dette kan gøres inden for samme time/lektion, hvis tiden tillader det, eller det kan udsættes til en efterfølgende.
--------------------
Jeg har selv de bedste erfaringer med fysisk at sætte mig sammen med den enkelte samtalegruppe i forbindelse med formativ vurdering. Det giver også mulighed for som vejleder at deltage i samtalen og fungere som model, når realisationen af et konversationelt fænomen eller en givet konversationel adfærd kun vanskeligt kan forklares med ord, men skal illustreres i praksis.
For en grundig indføring i undervisers rolle som vejleder samt i differentieret feedback på bl.a. produkt og proces, henviser jeg til Ambjørn (2017): Synlig og differentieret læring i oparbejdelsen af konversationel kompetence i sprogundervisningen. – Vejledende materiale til kompetenceudvikling

Direkte link:
Synlig og differentieret læring i oparbejdelsen af konversationel kompetence i sprogundervisningen
--------------------
© Lone Ambjørn 2019, blogindlæg på websiden http://lone-ambjoern.dk/
--------------------
Andre indlæg i samme serie:
SAMTALE SPØRG-SVAR (1): Indledning  
SAMTALE SPØRG-SVAR (2): Hvorfor aktiviteten 'uformel samtale' til oparbejdelse af samtalefærdighed?  
SAMTALE SPØRG-SVAR (3): Hvordan fastholdes fokus på en samtaleteknik i træningen? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (4): Omfanget af træning i 'uformel samtale'  
SAMTALE SPØRG-SVAR (5): Hvor mange deltagere består en samtalegruppe af?  
SAMTALE SPØRG-SVAR (6): Overgangen mellem smalltalk og bigtalk i 'uformel samtale' 
SAMTALE SPØRG-SVAR (7): Opstart på et forløb i samtalefærdighed  
SAMTALE SPØRG-SVAR (8): Kreativitet i 'uformel samtale'  
SAMTALE SPØRG-SVAR (9): Bør deltagerne i træningen af 'uformel samtale' bruge manuskript?
SAMTALE SPØRG-SVAR (10): Overværer samtalegrupperne hinandens samtaletræning?