SAMTALE SPØRG-SVAR (12): Hvordan kan man indtænke differentiering i udformningen af en ‘uformel samtale’?

Svar på spørgsmål:
En 'uformel samtale' består af
- et hovedemne
- x antal samtalekasser med hver et underemne, der relaterer til hovedemnet
- x antal delaspekter, der relaterer til underemnet i hver samtalekasse

Her følger i oversigtsform en række differentierende valg, som underviser kan foretage i udformningen af en 'uformel samtale'.

SAMTALEKASSER
a.  Antallet af samtalekasser.
b. Plus/minus samtalekasse med indledende smalltalk.
c. Plus/minus samtalekasse med valgfrit underemne.

UNDEREMNER
d.
Sproglig sværhedsgrad i valget af underemner.
e. Indholdsmæssig sværhedsgrad i valget af underemner.
f. Grad af indholdsmæssig relation underemnerne imellem.
g. Plus/minus underemner med direkte relation til udvalgte tekster, film, billeder mv.
h. Plus/minus minimumskrav til antal underemner, som deltagerne skal inddrage i samtalen.
i. Plus/minus obligatorisk inddragelse af indholdsmæssigt udvalgte underemner i samtalen.
j. Plus/minus inddragelse af allerede kendte underemner fra andre 'uformelle samtaler' med henblik på repetition.
k. Plus/minus valgfrit underemne med større eller mindre relation til den 'uformelle samtales' hovedemne.

DELASPEKTER
l.
Sproglig sværhedsgrad i valget af delaspekter.
m. Indholdsmæssig sværhedsgrad i valget af delaspekter.
n. Plus/minus delaspekter med direkte relation til udvalgte tekster, film, billeder mv.
o. Plus/minus minimumskrav til antal delaspekter, som deltagerne skal inddrage i samtalen.
p. Plus/minus obligatorisk inddragelse af indholdsmæssigt udvalgte delaspekter i samtalen.
q. Plus/minus valgfrie delaspekter til underemnerne.
--------------------
Direkte link til en kort introduktion til 'uformel samtale':
Uformel samtale-kort introduktion
--------------------
© Lone Ambjørn 2019, blogindlæg på websiden http://lone-ambjoern.dk/
--------------------
Andre indlæg i samme serie:
SAMTALE SPØRG-SVAR (1): Indledning  
SAMTALE SPØRG-SVAR (2): Hvorfor aktiviteten 'uformel samtale' til oparbejdelse af samtalefærdighed?  
SAMTALE SPØRG-SVAR (3): Hvordan fastholdes fokus på en samtaleteknik i træningen? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (4): Omfanget af træning i 'uformel samtale'  
SAMTALE SPØRG-SVAR (5): Hvor mange deltagere består en samtalegruppe af?  
SAMTALE SPØRG-SVAR (6): Overgangen mellem smalltalk og bigtalk i 'uformel samtale' 
SAMTALE SPØRG-SVAR (7): Opstart på et forløb i samtalefærdighed  
SAMTALE SPØRG-SVAR (8): Kreativitet i 'uformel samtale'  
SAMTALE SPØRG-SVAR (9): Bør deltagerne i træningen af 'uformel samtale' bruge manuskript?
SAMTALE SPØRG-SVAR (10): Overværer samtalegrupperne hinandens samtaletræning?
SAMTALE SPØRG-SVAR (11): Hvordan indrettes lokalet, og hvad foretager underviser sig under gruppetræning af 'uformel samtale'?