SAMTALE SPØRG-SVAR (33): Simultan grammatisk korrektion/feedback i samtaletræningen

Spørgsmål:
Jeg er klar over, at man ifm. samtaletræningen generelt anbefaler konsekutiv (forsinket) korrektiv feedback i stedet for simultan (omgående), og at begrundelsen for den konsekutive bl.a. er, at simultan feedback bryder forstyrrende ind i samtalen.
Ligeledes er jeg med på, at grammatisk fejlkorrektion mest effektivt udføres ifm. oparbejdelsen af skriftligheden.
Men når jeg ifm. vejledning i samtale sidder sammen med en gruppe og oplever, at samme grammatiske fejl går igen og igen, føler jeg behov for lave en hurtig simultan korrektion (uden forklaringer). Jeg er bange for, at fejlen fæstner sig i elevernes sprog, hvis den bliver gentaget for meget, og at den "smitter" de andre samtalepartnere i gruppen, hvis jeg ikke får opmærksomheden rettet mod den.
Har du evt. en kommentar til det?

Svar:
Når en grammatisk fejl gentages flere gange, og det dermed tyder på, at det er den fejlagtige sproglige form, den pågældende elev/studerende konsekvent anvender, synes jeg, at det er en god idé at simultankorrigere.
Det fremgår af spørgsmålet, at korrektionen er ganske kort (at underviser blot giver den korrekte form uden yderlige forklaringer) og dermed ikke griber nævneværdigt forstyrrende ind i samtalen. Efter samtaleforløbet er der så mulighed for at fremkomme med udbyggende forklaringer og gerne i relation hertil få deltageren/deltagerne i samtalen til at notere den i en logbog, en læringsjournal el. lign. med henblik på at undgå den fremover.

Dog anbefaler jeg, at underviser/vejleder er selektiv i sin korrektive feedback og trods alt begrænser antallet af simultane korrektioner, for med tre deltagere i en gruppe kan de hurtigt komme til at virke forstyrrende på samtalen.

Jeg kan lige foregribe et logisk spørgsmål i denne forbindelse, og det er, om der er andre fejltyper end den grammatiske, der hurtigt kan foretages simultant uden at gribe (nævneværdigt) forstyrrende ind i samtalen. Det mener jeg ikke. Andre fejltyper vil kræve en supplerende forklaring for at have en læringsmæssig værdi.

Dog kan små simultane 'påmindelser' indenfor andre samtalemæssige elementer end den grammatiske godt anvendes – igen hvis de ikke tager overhånd. Med 'påmindelser' mener jeg korrektion af fejltyper, som en elev/en studerende er gjort bekendt med flere gange og derfor ganske udmærket er klar over, men som endnu ikke helt er erstattet af den korrekte form i intersproget.
--------------------
© Lone Ambjørn 2020, blogindlæg på websiden http://lone-ambjoern.dk/
--------------------
Andre indlæg i samme serie:
SAMTALE SPØRG-SVAR (1): Indledning  
SAMTALE SPØRG-SVAR (2): Hvorfor aktiviteten 'uformel samtale' til oparbejdelse af samtalefærdighed?  
SAMTALE SPØRG-SVAR (3): Hvordan fastholdes fokus på en samtaleteknik i træningen? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (4): Omfanget af træning i 'uformel samtale'  
SAMTALE SPØRG-SVAR (5): Hvor mange deltagere består en samtalegruppe af?  
SAMTALE SPØRG-SVAR (6): Overgangen mellem smalltalk og bigtalk i 'uformel samtale' 
SAMTALE SPØRG-SVAR (7): Opstart på et forløb i samtalefærdighed  
SAMTALE SPØRG-SVAR (8): Kreativitet i 'uformel samtale'  
SAMTALE SPØRG-SVAR (9): Bør deltagerne i træningen af 'uformel samtale' bruge manuskript?
SAMTALE SPØRG-SVAR (10): Overværer samtalegrupperne hinandens samtaletræning?
SAMTALE SPØRG-SVAR (11): Hvordan indrettes lokalet, og hvad foretager underviser sig under gruppetræning af 'uformel samtale'? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (12): Hvordan kan man indtænke differentiering i udformningen af en 'uformel samtale'?
SAMTALE SPØRG-SVAR (13): Hvorfor kan man undertiden opleve, at den tilbagekanaliserende feedback ikke fungerer efter hensigten i samtaletræningen? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (14): Hvad kan man gøre, hvis en samtalepartner i en gruppe ikke deltager i samtalen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (15): Deltagerne i 'uformel samtale' kommer undertiden med irrelevante og overflødige informationer
SAMTALE SPØRG-SVAR (16): Den 'uformelle samtale' afvikles uhensigtsmæssigt som en rundbordssamtale med korte spørgsmål-svar
SAMTALE SPØRG-SVAR (17): Svarer de tre anbefalede træningsrunder af hver 'uformel samtale' til tre identiske gennemløb af samme samtale?
SAMTALE SPØRG-SVAR (18): Hvordan kommer en samtalepartner, der er "røget ud" af samtalen, ind i den igen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (19): Gloseopslag under udførelsen af 'uformel samtale' 
SAMTALE SPØRG-SVAR (20): Emneskift i 'uformel samtale'
SAMTALE SPØRG-SVAR (21):  Reaktion til anden samtalepartner før emneskift
SAMTALE SPØRG-SVAR (22): De lærerstyrede spørgsmål-svar vs. naturlig hverdagssamtale og deltagercentreret oparbejdelse af samtalefærdighed
SAMTALE SPØRG-SVAR (23): Oparbejdelse af den strategiske kompetence (kommunikationsstrategier) i det digitale læringsrum – vedr. materialer
SAMTALE SPØRG-SVAR (24): Strategisk kompetence (kommunikationsstrategier) – vedr. relationen mellem strategisk og leksikalsk kompetence
SAMTALE - EN KOMMENTAR (25): Strategisk kompetence (kommunikationsstrategier) – vedr. den modtagerorienterede synsvinkel
SAMTALE SPØRG-SVAR (26):  Når samtalen går i stå eller kører trægt pga. manglende interesse for emnerne
KOMMENTAR TIL INDLÆG 26: Vurdering af anbefalet bog
SAMTALE SPØRG-SVAR (27): Hvorfor kan der være problemer med at få præfabrikerede spørgsmål til givne emner til at fungere optimalt i samtaletræningen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (28): Samtale om Danmark uden at påtage sig en kunstig rolle
SAMTALE – FORSLAG (29): Vedr. fejlagtig opfattelse af meningsudveksling (diskussion)
SAMTALE SPØRG-SVAR (30): Individuel formativ feedback på samtaleelementer, der kræver samarbejde
SAMTALE SPØRG-SVAR (31): Nedtoning af den dominerende sprogelevs aktivitetsniveau i samtalen
SAMTALE – FORSLAG (32): Træning af samtaler over emner uden (nævneværdig) interesse for alle deltagere