SNUBLETRÅDE INDEN FOR FREMMEDSPROGSOMRÅDET

Fremmedsprogsområdet bløder, og sammenhængene i den såkaldte fødekæde er papirstynde. NCFF's primære formål er derfor at kaste et samlet blik på uddannelsessystemet og sørge for, at flere vil læse flere fremmedsprog, og at uddannelserne er relevante og af høj kvalitet.

NCFF har igangsat projekter på alle niveauer, indsamlet viden og afholdt konferencer. I år har vi et særligt fokus på brobygningsprojekter. Fremmedsprogslærere på alle niveauer skal tale mere med hinanden.

Men snak og samarbejde er ikke nok. I arbejdet er vi stødt på en lang række snubletråde, der henholdsvis umuliggør og besværliggør de unges muligheder for at tilegne sig fremmedsprog på et niveau, de vil kunne bruge i deres videre karriere.

Læs artikel af Hanne Wacher Kjærgaard og Mette Skovgaard Andersen, hhv. centerleder for Nationalt Center for Fremmedsprog Vest og Øst.
Altinget, 18. september 2019.
https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/center-for-fremmedsprog-til-minister-goer-det-nemmere-for-unge-at-laere-sprog