TREÅRIGT FORSØG MED GRUPPEPRØVE I MUNDTLIG TYSK

Tysklærer Ann-Kristin Henriksen, Vardeegens Gymnasieforberedende Efterskole, begyndte sidste år at holde gruppeprøve i mundtlig tysk. Nu er prøveformen blevet godkendt af ministeriet til et treårigt forsøg. Interesserede tysk- og fransklærere kan blive en del af forsøget.

Det er Ann-Kristin Henriksen og lærer Birthe Sidsel Strunge, der i 2021 fik ideen til gruppeprøven. Ideen opstod, da prøverne i tysk blev aflyst på grund af cornasituationen. Begge lærere kunne godt tænke sig at teste en anderledes prøveform, hvor eleverne i højere grad ville få brug for deres funktionelle tysk: Det tysk, de taler, når de ikke bruger hjælpemidler.

Inspireret af prøven i matematik, skal eleverne i små grupper lave en kort fremlæggelse og arbejde med en række arbejdsspørgsmål, mens lærer og censor går rundt og snakker med grupperne. I alt varer eksamen to timer.

"Til gruppeprøven kan eleverne stadig godt bruge oversættelsesprogrammerne til de første par sætninger, de forbereder. Men i den videre samtale bagefter er de nødt til at vise os, at de kan tale tysk. Det fungerer rigtig godt", fortæller hun.

"Vi har moderniseret måden at undervise på, men prøverne trænger stadig til at gennemgå den samme proces", fortæller Ann-Kristin Henriksen. "Derfor er det fedt, at gruppeprøven er blevet blåstemplet af ministeriet. Forhåbentlig kan det få flere skoler til at blive interesserede i projektet og skabe en konstruktiv model, hvor skolerne prøver den samme nye prøveform af".

Udover Ann-Kristin Henriksens egen skole deltager også lærere fra Solbjergskolen og Frijsenborg Efterskole. Men der er plads til mange flere i forsøget.
"Fordi mundtlig tysk er et udtræksfag, kan vi risikere at have et forsøg i tre år, uden at nogen af os trækker faget. Derfor vil vi meget gerne have flere skoler med".

Indtil videre er det kun tysklærere, der har tilmeldt sig forsøget med gruppeprøven. Men fransklærere er også velkommen til at deltage i forsøget, fortæller Ann-Kristin Henriksen.

Læs artikel af Caroline Schrøder, Folkeskolen.dk, 5. april 2022.
https://www.folkeskolen.dk/afgangsprover-fransk-tysk/ide-med-gruppeprove-i-tysk-bliver-til-et-officielt-trearigt-forsog/4627074