UDDANNELSESSEKTORENS OMDANNELSE TIL EKSPERIMENTARIUM UDI DIGITAL TRANSFORMATION

I JP 26/3-20 bringes et debatindlæg skrevet af tre forskere fra Center for IT-ledelse, Aalborg Universitet, Christian Haslam, Sabina Madsen, Jeppe Agger Nielsen.

Nød lærer uddannelser at digitalisere – og COVID-19 er en hård nød, der har kickstartet den digitale transformation af uddannelsessektoren​​​​.
Den smitsomme coronavirus har store negative konsekvenser for sundhed, samvær og økonomi. Samtidig baner den vejen for nytænkning. Det gælder i hvert fald i universitetssektoren, hvor den traditionelle undervisning ikke længere kan gennemføres. I disse dage er universitetet og sikkert mange andre organisationer omdannet til et eksperimentarium udi digital transformation.

De tre forskere spørger:
Vil den voldsomt accelererede proces åbne op for, at flere digitale løsninger vil blive brugt, når vi engang får mulighed for at vælge dem fra igen? 

De samfundsmæssige indgreb, der er iværksat for at bremse spredningen af COVID-19, har tvunget ledelse, undervisere og studerende til at springe den forventede lange transformationsproces over og blot hoppe ud i den dybe ende af digitaliseringsbassinet.  ​​​​Vi er gået fra at snakke om digitalisering på udvalgte områder, til at alle vores aktiviteter er 100 pct. digitale – og det er bogstavelig talt sket natten over.
Alle diskussionerne om komplicerede forhold, der skulle arbejdes med for at blive klar til digitalisering, er faldet væk, mens vi kan konstatere, at vi ikke – endnu i hvert fald – er sunket til bunds i ovennævnte bassin.

Det store spørgsmål er imidlertid, hvad det betyder på den lange bane. Vil den voldsomt accelererede proces åbne op for, at flere digitale løsninger vil blive brugt, når vi engang får mulighed for at vælge dem fra igen? ​​​​
Vil det give anledning til at tænke digitalisering radikalt anderledes på vores uddannelser, når vi nu rent faktisk har afprøvet, hvordan et digitalt universitet fungerer?

Det kan meget vel være, at vi alle går tilbage til de gamle vaner, så snart vi har mulighed for det. Det er ikke usandsynligt, for digital transformation er en svær opgave, og de komplicerede forhold er ikke forsvundet, bare fordi vi har været tvunget til at ignorere dem for en stund. ​​​​

I hvor høj grad de mange nye digitale tiltag, der afprøves i disse dage, kommer til at indgå i universitetsundervisernes fremtidige værktøjskasse, afhænger formentlig også af, hvor lang tid samfundet er organiseret på en helt anden måde end normalt – og dermed om det nye når at blive det normale.

Som forskere i digital transformation opfordrer vi til, at den ulykkelige situation med COVID-19 benyttes til at opsamle viden om digital transformation i uddannelsessektoren og andre områder i det danske samfund. ​​​​

Denne helt usædvanlige periode kan muliggøre, at vi kan komme til at tale mere kvalificeret om digitalisering – dens fordele og ulemper – og måske endda give flere mod på at benytte digitale løsninger i undervisningssammenhænge dér, hvor det giver mening.

© JP og forfatterne Christian Haslam, Sabina Madsen, Jeppe Agger Nielsen, Center for IT-ledelse, Aalborg Universitet, 26. marts 2020.