VELKOMMEN

Som en videreførelse af mit tidligere virke som lektor ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences, arbejder jeg  siden januar 2014 freelance som skribent og konsulent inden for området 'sproglig læring'. Sidens formål er at samle og formidle mine publikationer inden for de felter, jeg arbejdsmæssigt har fokus på. Sidens målgruppe er andre forskere inden for sprogdidaktik og -tilegnelse, sprogundervisere i universitets- og gymnasieregi samt udviklere af materialer til sprogundervisning. 

Mine ekspertiseområder:

 • Differentieret sproglig læring.
 • E-læringens potentialer i oparbejdelsen af forskellige intersproglige kompetencer.
 • Inputorientering og forståelse i sprogtilegnelsen.
 • Medansvar for egen sproglig læringsproces.
 • Oparbejdelse af den grammatiske kompetence.
 • Oparbejdelse af den konversationelle kompetence.
 • Oparbejdelse af den leksikalske kompetence.
 • Portfolio og læringsjournal som lærings- og samarbejdsværktøjer i sprogfagene.
 • Sproglig e-læring via kommunikations- og læringsplatform.
 • Udvikling af en "fagets sprogdidaktik".
 • Udvikling af materialer til oparbejdelse af mundtlighed i spansk og andre sprog.
  __________________________________________

BLOG - den lille replik
'Den lille replik' indeholder (links til) forskelligt, som jeg sprogligt, pædagogisk, lærings- og studiemæssigt finder interessant og vedkommende. 

Under blogkategorien 'samtalefærdighed' åbnede jeg i november 2019 op for en ny type input i form af svar på de spørgsmål, jeg undervejs i mit konsulentarbejde støder på. Målgruppen er sprogundervisere på tværs af sprog, uddannelser og niveauer.
Send mig dit spørgsmål pr. mail. Det koster ikke noget. Alle spørgere er anonyme i bloggen.

Siden oktober 2020 har jeg suppleret 'svar på spørgsmål' med mine egne 'forslag' til forskellige aspekter af samtaletræning. Disse forslag er baseret på mit mangeårige virke som underviser i og forsker inden for samtalefærdighed samt på erfaringerne fra min kursus- og konsulentvirksomhed inden for udvikling af den konversationelle kompetence.

__________________________________________

VEJLEDNING/RÅDGIVNING
Jeg afholder ikke kurser eller deltager med oplæg i arrangementer.
Rådgivning og vejledning foregår som udgangspunkt skriftligt pr. mail og er kun forbundet med et aftalt honorar, når det drejer sig om større projekter med flere deltagere.

Man er altid velkommen til helt uforpligtende og vederlagsfrit at sende mig spørgsmål vedr. anvendelse af mine (undervisnings)materialer. Disse kan frit downloades og anvendes i egen undervisning med angivelse af reference til mig.

Lone Ambjørn
sproglæringskonsulent
la@dlgmail.dk