2019 INTERNATIONALT ÅR FOR OPRINDELIGE SPROG

FN har udpeget 2019 som det internationale år for oprindelige sprog - og det er der brug for. Halvdelen af verdens sprog risikerer nemlig at uddø inden udgangen af dette århundrede.

Alligevel er der indtil nu intet gjort for at afværge denne sørgelige tendens på en global skala. På denne baggrund er det opløftende, at FN gør en indsats for at skabe opmærksomhed omkring de oprindelige sprog og det forestående og uoprettelige tab af sproglig mangfoldighed, som verden står ansigt til ansigt med.

Ved at opmuntre til sproglig mangfoldighed tilskynder vi en tolerance, som desværre mangler alt for tit.

Læs artikel af Jeroen Willemsen & Kristoffer Friis Bøegh, ph.d.-studerende, Institut for Kommunikation og Kultur - Afdeling for Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik, Aarhus Universitet. I Videnskab.dk, januar 2019. 

Artiklen indeholder desuden links til andre emnerelaterede artikler.
https://videnskab.dk/kultur-samfund/sprogforskere-advarer-halvdelen-af-verdens-sprog-risikerer-at-uddoe-inden-udgangen-af