AALBORG UNIVERSITET: TRE SPROGUDDANNELSER LUKKER

Flere års faldende ansøgertal betyder, at Det Humanistiske Fakultet på AAU fra september 2020 ikke optager nye studerende på de tre sproguddannelser: Tysk samt International Virksomhedskommunikation – tysk og spansk.

"Det er bandsat ærgerligt", udtaler Henrik Halkier, dekan ved det humanistiske fakultet, til Nordjyske d. 22. november 2019. "Men de unge har valgt med fødderne. Det er en udfordring fagligt og pædagogisk med så små hold, men selvfølgelig også økonomisk. De tre snart forhenværende uddannelser har haft faldende ansøgertal de seneste fem år, så de sammenlignet med 2014 er næsten halveret. De er gået fra at være små til at være meget små."

På de tre fag, AAU nu lukker, begyndte i september tilsammen 21 studerende på bachelor, og endnu færre tog hul på kandidat.
De to tyskfag, der forsvinder, er dels den klassiske tysk-uddannelse, hvis kandidater typisk bliver gymnasielærere - hvor fem begyndte på bachelor - dels faget sprog og international virksomhedskommunikation med tysk som speciale, der havde syv nye studerende. Sidstnævnte har en variant, hvor spansk er hovedsprog, og også dén forsvinder. Her begyndte ni studerende i september. Til gengæld består AAU’s anden spansksprogede uddannelse, sprog og internationale studier, som har en tilfredsstillende søgning.

"Udviklingen er desværre gået i den forkerte retning i flere år, men jeg havde håbet, at det på et tidspunkt ville ændre sig", siger Henrik Halkier. "Men der er ingen tvivl om, at der er et strukturelt problem i uddannelsessystemet i forhold til at få flere unge til at vælge en sproguddannelse og ikke mindst i forhold til at vælge tysk. Det er ærgerligt, for jeg tror på, at der i fremtiden bliver en efterspørgsel på medarbejdere, der kan begå sig på fremmedsprog på et højt niveau. Jeg har bare også måttet erkende, at vi ikke har kunnet tiltrække tilstrækkeligt med studerende her i Aalborg, selvom vi har lavet rekrutteringsindsatser målrettet de kommende studerende, og vores utroligt engagerede medarbejdere har ydet en stor indsats med aktiviteter målrettet gymnasie- og handelsskolerne som fx Tysk Tirsdag og Sprogcamp. Men jeg vil dog gerne understrege, at det ikke betyder, at vi dropper alle sprogfag. Vi har fortsat uddannelser i globale sprog som engelsk og spansk", understreger Henrik Halkier.

Læs mere her:
https://www.fak.hum.aau.dk/nyheder/nyhed/det-humanistiske-fakultet-lukker-for-optag-paa-tre-sproguddannelser.cid432423