ANALYSE FRA DET NATIONALE CENTER FOR FREMMEDSPROG OG GODE RÅD FRA EKSPERTER

Fordelene ved at kunne flere sprog end engelsk er mange. Danmark er et lille sprogområde, og hver dag samarbejder og handler vores organisationer og virksomheder med tysk-, fransk- og spansktalende lande. Så hvis du gennem dine tysk- eller franskkundskaber har tilegnet dig viden om landets kultur og derved fx ved, hvilke overvejelser der ofte ligger bag et samarbejde, så er du en eftertragtet medarbejder på arbejdsmarkedet.

For den viden er afgørende for, at vi handelsmæssigt og politisk kan udvikle og bevare et godt samarbejde med internationale partnere. Fx om fremtidens løsninger inden for det grønne område, sundhed og sikkerhed.

Problemet er bare, at flere og flere unge vælger fx tysk og fransk fra, når de forlader grundskolen. Det viser nye tal fra Det Nationale Center for Fremmedsprog, som i en analyse viser data på elevernes sprogvalg på STX og HHX gennem de seneste 10 år.
Link til Statusrapport:
https://viden.ncff.dk/ncff#readBook::bookId==507762

Hvordan kan vi blive bedre til at udvikle sprogundervisningen i grundskolen, så eleverne får lyst til og bevarer lysten til at lære fremmedsprog og udvikle deres sproglige og interkulturelle kompetencer?

I projektet 'Fremmedsprog, forandring og forankring' har Det Nationale Center for Fremmedsprog sammen med Københavns Professionshøjskole og to andre professionshøjskoler, fem kommuner og over 20 folkeskoler taget netop den udfordring op. Sammen har de udviklet samt afprøvet et koncept for, hvordan sproglærerne på skoleområdet og kommuner bedst samarbejder og derved styrker fremmedsprogsundervisningen lokalt og motiverer flere elever til at lære nye fremmedsprog.

Læs mere i Nyheder fra Københavns Professionshøjskole, 4. april 2024.
https://www.kp.dk/nyheder/saadan-bevarer-eleverne-motivationen-for-at-laere-fremmedsprog/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2MtzX89hMFlc7-5vu50ZeX0AgxSTtp-ZTi4CvWmwxgDmrLi2KCiSYp7Mo_aem_AYbhTX_hpaXS1-mLwTX3yQnz6aTilkmzk9uIqoGJEj3sLLrbq8QXYkHtoamNYhiwqO5peQqPLO8ElzuQcOZSnU-Z