BEHOV FOR KVALITETSUDVIKLING AF HELE UDDANNELSESSYSTEMET I FORHOLD TIL SPROG SAMT EN DISKUSSION AF, HVAD FREMMEDSPROG SKAL KUNNE

Som det er fremgået af et tidligere indlæg her på bloggen, kommer der til at mangle fremmedsprogslærere - både i gymnasiet og i grundskolen. Det viser den omtalte nye analyse, som Epinion har lavet for Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF).

Da det tager tid at uddanne sproglærere, efterlyser Mette Skovgaard Andersen og Hanne Wacher Kjærgaard, centerlederne på NCFF, at man nu for alvor tager fat, hvis det skal lykkes at ændre på søgemønstre og tilvalgsincitamenter. De understreger, at der ikke er noget quickfix, og at NCFF’s initiativer allerede arbejder i den retning. Dog er der diskursmæssige, strukturelle, økonomiske og rammemæssige betingelser, der kræver en yderligere indsats.

"Der er for få, der tiltrækkes af fremmedsprogene, hvilket til dels kan tilskrives diskursen om sprog, og til dels at STEM-fagene i mange år har fået så meget fokus, at det for de unge kommer til at se ud, som om sprog overhovedet ikke er nyttigt eller interessant," siger Hanne Wacher Kjærgaard.

Fremmedsprogscentret vil nu dykke endnu mere ned i, hvilke barrierer de unge har for at vælge fremmedsprog.

"Derudover er der også nogle strukturelle barrierer, for eksempel idéen om at hvis man skal beskæftige sig med fremmedsprog, så skal man nørde i en supersproglig studieretning. Man kan jo sagtens være meget interesseret i biologi og fransk. Der er behov for at få blødt lidt op i forhold til idéen om, at sprog er enten eller," siger Mette Skovgaard Andersen.

"Det gælder faktisk i hele uddannelsessystemet, at det er meget svært at kombinere fremmedsprog med andre fag," tilføjer Hanne Wacher Kjærgaard.

Der er ifølge de to centerledere behov for kvalitetsudvikling af hele uddannelsessystemet i forhold til sprog og en diskussion af, hvad fremmedsprog skal kunne.

Læs artikel af Malene Romme-Mølby, Gymnasieskolen.dk, 30. november 2012.
https://gymnasieskolen.dk/dyster-analyse-skoler-vil-mangle-fremmedsprogslaerere?fbclid=IwAR1r06IOqQxXX8DRiOn-lnY3DsHUpW9ApwGnncLdm12En7peaaRNPu9DrNA