Kategoriarkiv: A. Varia

KRITISK BRUG AF CHATBOTTEN ER MERE KONSTRUKTIVT END ET FORBUDS- OG SNYDEPERSPEKTIV

Snyde- og forbudsperspektivet er for dominerende i debatten om ChatGPT og kunstig intelligens, mener forsker Tine Wirenfeldt Jensen. For sandheden er jo, at snyderiet ikke kan stoppes.

Tine Wirenfeldt Jensen er ph.d. i læring og uddannelse og har i sin forskning beskæftiget sig med plagiat, skriveidentiteter, samt hvordan teknologier kan påvirke den faglige skriveudvikling.
Det bekymrer i høj grad Tine Wirenfeldt Jensen, at debatten om ChatGPT alene foregår i et ‘snydeperspektiv’

"Jeg har det sådan, at hvis nogle elever skulle lykkes med at snyde, før vi har nået at justere på undervisnings- og prøveformer, så er der ikke noget at gøre ved det! Vi er i stedet nødt til at tænke på, hvad der er formålet med de ting, vi arbejder med i skriveundervisningen. Hvad er det, eleverne skal opnå, og hvordan kommer vi derhen? Måske skal det være på en ny måde."

Tine Wirenfeldt Jensen understreger, at hun godt kan forstå undervisernes reaktion på de voldsomme forandringer. Men hun opfordrer også til, at man tænker over, hvad gymnasiet skal: Almendanne de unge, der skal ud i en verden, hvor kunstig intelligens findes.

Læs artikel af Malene Romme-Mølby i Gymnasieskolen.dk, 1. marts 2023.
https://gymnasieskolen.dk/articles/forsker-hvis-vi-forbyder-chatgpt-i-gymnasiet-goer-vi-eleverne-en-bjoernetjeneste/

 

WORKSHOP: FUP OG FAKTA OM MASKINOVERSÆTTELSE ANNO 2023

Automatisering er her og der og allevegne – ikke mindst i oversætterbranchen. Det er et faktum. Men hvad er egentlig fup, og hvad er fakta, når vi taler om oversættelses­automatisering?

Workshoppen stiller skarpt på maskinoversættelse fra et forsknings- og praksisperspektiv

Workshoppen kombinerer oplæg fra forskere og praktikere med gruppediskussioner og løbende opsamling i plenum. Formålet er at få deltagerne til i fællesskab at reflektere over, hvad det vil sige at være professionel oversætter i 2023, hvor maskinoversættelse har gjort sit indtog i både branchen og samfundet generelt.

Tid: 25. MAJ, KL. 9.00 - 16.00
Sted: Aarhus Universitet

Se mere om workshoppen og tilmelding her:
https://events.au.dk/tew2023?fbclid=IwAR1RpAUBQLrKQRD2kxk1g0wlC_H4vEll8KHRjsiX1L-xouCiZa8I0BqaomE

 

MED EN FLERSPROGETHEDSDIDAKTIK KAN ELEVERNES MOTIVATION HØJNES VED AT SKABE PARALLELLER MELLEM SPROGENE

I Danmark kan vi godt lide rene linjer. Skillelinjer som viser os, hvordan vi skal agere. Men når vi taler sprogundervisning, er det efterhånden en forældet tankegang at opdele sprogene i lukkede siloer, og vi sakker langsomt bagud i forhold til vores naboer mod både nord og syd. De har gennem flere år arbejdet med to ben i sprogundervisningen: Et kulturelt ben, der fokuserer på at udvikle elevernes interkulturelle kompetence og et flersproget ben, der fokuserer på at bygge bro mellem elevernes sproglige ressourcer. I Danmark er vi kun for alvor lykkedes med at få første ben ind i vores læreplaner.

Som forsker og tidligere sproglærer har skribenten oplevet, at det at bygge bro mellem skolens sprogfag og til elevernes øvrige sproglige ressourcer gør det langt nemmere for eleverne at lære nye sprog som fx tysk, fordi de oplever, at de kan trække og bygge videre på det, de allerede kan og ved i forvejen.

I dag lærer alle elever som minimum tre sprog i skolen: Dansk og engelsk fra 1. klasse samt fransk og/eller tysk fra 5. klasse. Derudover har de muligvis andre sprog med sig, som de taler derhjemme, eller sprog som de har mødt igennem sociale medier, gaming, tv, musik og rejser. For eksempel spansk fra vores foretrukne feriedestination eller kinesisk gennem populære dansekoreografier på TikTok. De fleste elever forstår for eksempel også et basalt niveau af norsk og svensk, ligesom mange kender til forskellige måder at tale dansk på.

Derfor er det at være flersproget, noget som vi i højere grad bør anse alle børn som, og ikke kun dem, der har et andet førstesprog end dansk. På den måde har verden forandret sig. Men som skole er vi ikke fulgt med, og her gemmer sig et stort uudnyttet potentiale.

Læs debatindlæg af Natascha Drachmann, cand.mag i tysk og dansk, ph.d.-stipendiat, i Folkeskolen.dk, 23. februar 2023.
https://www.folkeskolen.dk/dansk-dansk-som-andetsprog-dsa/debat-byg-bro-til-elevernes-sproglige-ressourcer-i-tysk/4701798

 

FYRFTENSDEBAT PÅ STUDIESKOLEN I KBH.: FEJL, DER FRIGØR – TAL MED DET SPROG, DU HAR

Underviser du i sprog? Er du også træt af, at dine elever ikke tør sige noget, fordi de er bange for at lave fejl? Du er ikke den eneste! Alt for mange sprogelever gemmer sig bag et skjold af kunstig perfektion, fordi de tror, at perfektion er det eneste rigtige.

Den 9. marts inviteres alle sprogundervisere på alle undervisningsniveauer til en debat om, hvordan fejl kan fremme sproglæring – eller om fejl er en nødvendig forudsætning for at udvikle sit sprog.

Oplæg fra Hanne Leth Andersen, rektor på RUC, og fra gymnasielærer og master i fremmedsprogsdidaktik, Elsebeth Bechmann,

Torsdag den 9. marts 2023 kl. 16.00-18.00
Studieskolen
Borgergade 12
1300 København K

Læs mere om arrangementet her:
https://www.studieskolen.dk/da/level/debat/motivation-og-laering-3?fbclid=IwAR2IjfyUKXRXivhKjGOPf-WIcoBIaHenPDMREjDsR_pbZopMFgFpHqX-KHY

 

UDFORDRER DE NYE TEKNOLOGIER ARGUMENTERNE FOR AT LÆRE FREMMEDSPROG?

ChatGPT har de sidste par måneder været et varmt samtaleemne i skole- og uddannelsesverden. På ganske få sekunder kan chatrobotten nemlig skrive opgaver alverdens sprog, uden at en Google-søgning vil kunne afsløre, at teksten ikke er skrevet af et menneske.

Det var en af grundene til, at tysklærer Anne Dræby Lünell for nyligt satte sig for at undersøge, hvad ChatGPT kan. Hun bad chatbotten om at skrive en tekst om at rejse, skrevet af en 15-årig dansk elev. Under et minut efter havde hun en fejlfri, tysk tekst på skærmen.

"Grammatikken var fejlfri. Derfor ville det være nemt at gennemskue, at den ikke var skrevet af en elev", siger hun. "Jeg tror heller ikke, at jeg ville være i tvivl som censor. Der er brugt nogle vendinger i teksten, som eleverne i folkeskolen slet ikke bliver præsenteret for".

For nyligt viste nogle af hendes eleverne hende appen SayHi. Her kan eleverne tale til appen på dansk og kort tid efter få oversættelsen på tysk. "Hvad er mit argument for, at eleverne skal lære at tale tysk, når det er så nemt at kommunikere gennem en app?", spørger Anne Dræby Lünell.

I Tysklærerforeningen for Grundskolen har man også talt om den nye chatbot. Det fortæller næstformand Carl Kinze. "I Tysklærerforeningen for Grundskolen har vi sagt, at vi som den yderste konsekvens slet ikke kan have skriftlig tysk i folkeskolen".

Både Anne Dræby Lünell og Carl Kinze efterlyser, at ministeriet - ud over forbuddet mod at bruge ChatGPT til eksamen - kommer på banen med retningslinjer for, hvad sprogundervisningen i folkeskolen skal indeholde i dag.

Læs artikel af Caroline Schrøder, i Folkeskolen.dk, 20. februar 2023.
https://www.folkeskolen.dk/afgangsprover-hillerod-kommune-it/chatbot-har-sat-tanker-i-gang-hos-tysklaerer-jeg-er-kommet-i-en-eksistentiel-krise-i-forhold-til-mit-fag/4701449

 

UNGDOMSSPROG OG SLANG BØR OGSÅ INDGÅ I UNDERVISNINGEN

På engelsk har børn og unge adgang til et ret omfattende ordforråd gennem film, serier og musik, men det er ikke det samme med alle sprog. Derfor har sprogundervisere også en forpligtelse til at arbejde med de sider af sproget, som er mere over i ungdomskultur og slang.

Hvis sprogundervisningen bl.a. har som mål, at eleverne kan begå sig på sproget, er det oplagt, at man også arbejder med det hverdagssprog, de kan møde. Måske det endda kan virke motiverende.

Hent inspiration i blogindlæg af Bjarne Czeloth, folkeskolens tyskrådgiver, i Folkeskolen.dk, 17. februar 2023.
https://blog.folkeskolen.dk/blog-folkeskolens-tysk-og-franskradgiver-fransk/der-er-sider-af-sproget-som-vi-ikke-arbejder-med-i-sprogundervisningen/4701157

 

MERE OM CHATGPT: INSPIRATION TIL KONSTRUKTIV BRUG AF SPROGTEKNOLOGI I SPROGUNDERVISNING

Først fik vi stave- og grammatikkontrol, så kom online ordbøger og så fik vi Google Translate og andre smarte oversættelsesmaskiner. Og nu har vi ChatGPT.
Indtoget af sprogteknologier har givet mange fremmedsprogslærere grå hår længe før vi fik ChatGPT. Alle disse hjælpemidler har haft indflydelse på den måde, vi diskuterer fremmedsprogsundervisningen på.

En ting er sikkert: Vi kan ikke lukke øjnene for udviklingen, og vores fornemmeste opgave er at uddanne de unge mennesker i at anvende disse teknologier, så det bliver dem der styrer teknologien og ikke omvendt.
Vi er således kommet i en fase, hvor vi skal eksperimentere med teknologier, så vi kan blive klogere på, hvordan vi kan bruge dem konstruktivt.

Her kommer et lille eksempel på, hvordan ChatGPT kunne anvendes i franskundervisningen. Eksemplet kan nemt overføres til andre sprog og temaer.

Læs debatindlæg af Danièle Eychenne, pædagogisk konsulent for fransk, i Folkeskolen.dk, 10. februar 2023.
https://www.folkeskolen.dk/debat-lad-os-udnytte-chatgpt-og-andre-sprogteknologier-til-at-laere-fremmedsprog-her-er-et-bud/4699451

 

ARBEJDET MED GENNEMFØRELSE AF AFGANGSPRØVER I TYSK/FRANSK SOM GRUPPEPRØVER FORTSÆTTER

Blogindlæg i Folkeskolen.dk

Nu bliver det snart alvor for de skoler, der fik tilladelse til at gennemføre afgangsprøver i tysk/fransk som gruppeprøver. Derfor vil vi mødes og gennemgå processen sammen. Hvordan er det nu præcis vi gør? Hvilken undervisning vil være god forberedelse for eleverne? Hvad med ordblinde elever? Der er mange spændende spørgsmål.

Tre skoler fik dispensation, så vi har skruen i vandet, nu med STUKs velsignelse. Der bliver nogle eksamener i 10. klasse, og udtræks-guderne må vide med 9. klasse. Det er ikke overvældende mange, så vi er nok nødt til at gungre desto mere. Mange skoler ansøgte om at være med, men fik nej, desværre også skoler med store franskhold. Begrundelsen er så vag, at den ikke er nogen begrundelse. Vi kan derfor kun gisne om hvad embedsfolket blev bange for, og hvordan vi kan hjælpe dem videre. Måske gør det en forskel at der nu er en anden politisk virkelighed.

Læs blogindlæg af Ann-Kristin Henriksen, Folkeskolen.dk, 29. januar 2023.
https://blog.folkeskolen.dk/blog-matematik-tysk/arbejdsmode-om-gruppeprove-i-sprog/4697375

Andre artikler om samme emne:
https://www.folkeskolen.dk/afgangsprover-ikast-brande-kommune-tysk/forsog-med-alternativ-tyskprove-gik-over-al-forventning/1344193

https://blog.folkeskolen.dk/blog-gruppeprove-tysk/gruppeprove-status/4641875

 

DEBAT OM STUDERENDES MANGLENDE DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN

Karin Keller Albrechtsen, Folkeskolens engelskrådgiver, har i Folkeskolen.dk skrevet et blogindlæg om de tanker, hun gør sig ifm. den debat, som undervisningsadjunkt Siff Pors fra Københavns Universitet har skabt ifm. med sin kritik af engelskstuderende, der ikke deltager i undervisningen.

De studerende på Danmarks universiteter har ændret sig de seneste 20 år. Det mener i hvert fald Siff Pors, der er undervisningsadjunkt ved Københavns Universitet. Hun har i den seneste tid skabt debat, efter hun blev kritiseret af sine studerende for bl.a. at stille for høje krav og for at spørge dem, der ikke har hånden oppe.
Som underviser i folkeskolen, langt fra Københavns Universitet, kan jeg godt genkende de tavse læringsrum og tænker, at der til trods fra afstanden til universiteterne, er tale om den samme problematik.

Siff Pors taler om en ”mentalitetsændring”, at de studerende ikke er motiverede, ikke kan overskue at læse eller forberede sig til timerne. Kritikken, hun har modtaget af sine studerende, peger også på en manglende robusthed eller en manglende tillid til læringsfællesskabet. At udlede noget generelt fra kritikken fra hendes 13 elever på et hold af 28, er ikke rimelig, men debatten er alligevel væsentlig. Jeg genkender i hvert fald frustrationen hos Siff Pors, der forsøger at inddrage alle i læringsrummet og bl.a. derfor spørger de studerende. Spørger for at inddrage dem, og for at sikre at hun kan få dokumenteret, at de er aktive på deres studie, at de er deltagende.

Læs blogindlæg af Karin Keller i Folkeskolen.dk, 31. januar 2023.
https://blog.folkeskolen.dk/blog-engelsk-folkeskolens-engelskradgiver/skal-man-sporge-de-elever-der-ikke-raekker-handen-op/4697712

 

TRE KOMMENDE WEBINARER

Kulturbegreber og interkulturalitet i franskfagets begynderundervisning: Præsentation af forskningsfund og samtale om didaktiske implikationer for sprogundervisere i grundskolen  

Webinaret afholdes hos Center for Grundskoleforskning af adjunkt Stephanie Kim Löbl, Københavns Professionshøjskole.
Dato og tidspunkt: Fredag d. 10. februar 2023 kl. 15.00-16.00.
Deltagelse er gratis.

Læs mere om arrangementet her:
https://event.sdu.dk/fransk

Building More Vocabulary- Building More Communicative Competence: Erfaringer og materialer fra et udviklings- og forskningsprojekt med fokus på ordforråd i tysk og engelsk

Mere info om webinaret, der afholdes hos Center for Grundskoleforskning fredag d. 28. april 2023 kl. 16.00-17.00, vil senere kunne findes her:
https://event.sdu.dk/vocabulary

Tværsproglighed i Læreruddannelsen: Tværsproglig inspiration til din undervisning på læreruddannelsen og i grundskolen samt refleksioner over projektets fremadrettede perspektiver for forskning i tværsproglig didaktik

Mere info om webinaret, der afholdes hos Center for Grundskoleforskning onsdag d. 7. juni 2023 kl. 15.00-17.00, vil senere kunne findes her:
https://event.sdu.dk/tvaersproglighed?fbclid=IwAR3aEuhA03-85eCsiBN8VrS3rgkE5oA82pCjjEX_qpYrr3LhQmFGm0jkyDE