DEN EUROPÆISKE SPROGDAG 26. SEPTEMBER 2023: VI ELSKER SPROG

Over hele Europa opfordres de 700 millioner europæere, som er repræsenteret i Europarådets 46 medlemsstater, til at lære flere sprog uafhængigt af alder og uafhængigt af, om de går i skole eller ej. Europarådet, der er overbevist om, at sproglig mangfoldighed er et redskab til at opnå større interkulturel forståelse og et nøgleelement i vores kontinents rige kulturarv, arbejder derfor på at fremme flersprogethed i Europa.

På initiativ fra Europarådet og sammen med Europa-kommissionen, er Den Europæiske Sprogdag blevet fejret d. 26. september hvert år siden 2001.

På selve sprogdagen og i ugerne op til den er der i Danmark events på skoler og uddannelsesinstitutioner, biblioteker og masser af andre steder.

Årets tema: Vi elsker sprog
Sammen med Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark, Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) og Institut Français markeres sprogdagen og flersprogethed under overskriften Vi elsker sprog. Det gøres bl.a. med et sprogarrangement i Europa-Huset i København om eftermiddagen samt en videokonkurrence for elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Hent materialer og inspiration til fejring af Den Europæiske Sprogdag her:
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/da-DK/Default.aspx

https://ecml.dk/den-europaeiske-sprogdag/den-europaeiske-sprogdag-2023?fbclid=IwAR00i3omw7iHRAN29Ywyaxyz6nStzGRwGJZNNNVmF2S_Bd4ELmJuG56RUGY