FLERE SPROG ER EN RESURSE, SOM SKAL UDNYTTES I ALLE FAG FOR ALLE BØRN

Translanguaging (flersprogethed) er en tendens, der breder sig internationalt og nu også i Danmark og med den forståelsen af, at flere sprog er en resurse, som skal udnyttes i alle fag for alle børn.

Professor og leder af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed ved Københavns Universitet, Anne Holmen, har forsket og undervist i flersprogethed i over tredive år. Hun har i årevis understreget, at det er vigtigt at bruge alle elevernes sprog i undervisningen samt at styrke et evt. andet modersmål end dansk.

"Det er en tendens i hele verden i øjeblikket. Sidst jeg tjekkede, var der over 300.000 hits på translanguaging på Google, og det fylder i lande som USA, Japan, Indonesien, Sydafrika og også herhjemme i Norden. Det betyder, at der netop nu er momentum for at se flersprogethed som en resurse og for lærerne til at kigge åbent og nysgerrigt på sprog og spørge til, hvad børnene kender til – i alle fag", siger Anne Holmen.

"I dag ser vi på alle børn som tosprogede; at være etsproget er nu det afvigende. Og flere sprog er en kæmpe resurse for børn, når de skal lære. Men kun hvis lærerne anerkender det og opmuntrer eleverne til at bruge deres ekstra kompetencer. Det er desværre ikke altid tilfældet."

"Det her er jo i virkeligheden elevcentreret undervisning. At man ser på børnenes forudsætninger og bruger dem som middel hen mod et mål. Det giver anerkendelse til børnene for det, de kan, og det hjælper dem samtidig hen mod det mål, man har i undervisningen", siger Anne Holmen.

Læs artikel af Pernille Aisinger, Folkeskolen.dk, 19. januar 2023.
https://www.folkeskolen.dk/dansk-som-andetsprog-dsa-engelsk/husk-at-se-alle-sprog-som-resurser/4695418