FORSKNINGSPROJEKT: INTERNATIONALISERING AF DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER – HVOR, HVAD, HVEM, HVORDAN?

Danske universiteter vil, som alle andre universiteter i verden, gerne være 'internationale'. De vil gerne indgå i den globale udveksling af viden, forskere og studerende, som altid har fundet sted, og som kun er blevet forstærket med de seneste års globalisering.

Men hvad sker der egentlig, når man skifter dansk som undervisningssprog ud med engelsk?
Hvilke rationaler har studerende for at rejse ud i verden for at studere eller være i praktik?
Og hvad dækker 'internationalisering' på de videregående uddannelser egentlig over?

Det er nogle af de spørgsmål, som forskere dykker ned i i 'Geographies of Internationalisation' - et nyt forskningsprojekt forankret på DPU, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.

Læs artikel af Hanne Kirstine Adriansen (lektor, AU) og Camilla Falk Rønne Nissen (post.doc., KU), Forskerzonen, 21. november 2019.
https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-taler-vi-om-naar-vi-taler-om-internationalisering-af-de-videregaaende?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=77c2976704-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_21_09_35&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-77c2976704-239647385