GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Så er det blevet tid til at sige tak for i år til både spørgere og læsere for interessen omkring oparbejdelse af samtalefærdighed i fremmedsprogsundervisningen.

Mit håb for 2024 er, at der kommer en opfølgning på resultatet af den undersøgelse, NCFF publicerede for kort tid siden. Eleverne udtrykte her bl.a. ønske om mere mundtlighed i undervisningen med henblik på at lære at tale med andre. Og det er jo samtale.
Ligeledes håber jeg, at man vil kikke på og justere de nuværende mundtlige eksamensformer, så de tilpasses undervisning og læring i egentlig samtale.

Jeg melder ud først i det nye år, fra hvilken dato jeg igen modtager spørgsmål pr. mail vedr. oparbejdelse af samtalefærdighed.

Glædelig jul og de bedste ønsker for 2024
Lone