INGEN TYDELIGE ÆNDRINGER I ANTAL ELEVER MED EN SPROGLIG STUDIERETNING I GYMNASIEREGI

Kun 9 procent af stx-eleverne på 1. årgang har en sproglig studieretning. Det er i stedet de samfundsvidenskabelige, naturvidenskabelige og økonomiske studieretninger, som gymnasieeleverne foretrækker. Det viser nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet. 

Se mere her i nyhedsbrev fra ministeriet, 1. april 2020.
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/apr/200401-stadig-lav-tilslutning-til-sproglige-studieretninger-paa-landets-gymnasier?fbclid=IwAR3se2WH5jtKFGoQzWo24coLT1sY4lFlnG8LKKG0s0D3VpfnkEQXjBwsfIE