INSPIRATION TIL AT STUDERE FREMMEDSPROG

Københavns Universitet har lavet en lille video med det formål at inspirere unge til at gå i gang med en fremmedsproglig uddannelse på en højere læreanstalt.

"Når du læser sprog, får du et større udsyn og en større indsigt. At kunne et fremmedsprog er en benhård kompetence, der åbner verdener. Og pludselig forstår du virkeligheden på en anden måde." 

Se videoen fra Københavns Universitet: LÆS SPROG – DET ÅBNER VERDENER
'https://video.ku.dk/laes-sprog-det-abner-verdener