KONFERENCE I SPROGLÆRERFORENINGEN: SÅ SNAK DOG! – SEPTEMBER 2021

Sproglærerforeningens sprogkonference 2021.
Konferencen vil være en god blanding af teori og praksis. Du vil få ny viden og mulighed for at deltage i faglige diskussioner. Du vil få tips og ideer til din undervisning.

Målgruppe: sproglærere i grundskolen og andre med interesse for fremmedsprogsundervisning

Program og tilmelding:
https://sproglaererforeningen.dk/boiler/wp-content/uploads/2021/03/Sprogkonference-2021-3_program.pdf