MOBILTELEFON OG IKKE RELEVANT AKTIVITET PÅ PC ER TOPSCORER FOR URO OG STØJ I UNDERVISNINGEN PÅ GYMNASIET

Notifikationer, beskeder, spil, instagram, streaming og meget, meget mere. Mobiltelefoner og ikke undervisningsrelevante aktiviteter på computeren forstyrrer i stor stil undervisningen på de danske gymnasier. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse fra Gymnasieskolen.

67 procent af lærerne svarer i undersøgelsen, at deres undervisning bliver påvirket af støj og uro i varierende grad. Forstyrrelser fra telefoner eller ikke undervisningsrelateret aktivitet på computeren er en af årsagerne til uro og støj i undervisningen, svarer 81 procent af de lærere.

Lærerne har haft mulighed for at sætte flere krydser, og 73 procent mener, at en medvirkende årsag til støj og uro er, at "nogle elever ikke respekterer, at de skal være stille, når klassekammerater eller læreren taler," og 59 procent af lærerne svarer, at "for mange elever kommer for sent eller forlader klasselokalet i løbet af lektionen." 1.097 lærere har besvaret spørgeskemaundersøgelsen fra Gymnasieskolen.

Dorte Ågård har forsket i klasseledelse, er i dag selvstændig pædagogisk konsulent og samarbejder bl.a. med flere gymnasier. Hun er ikke overrasket over, at mobiltelefoner og ikke relevant aktivitet på computeren er topscoreren for uro og støj.

"Uro og forstyrrelser i undervisningen fra mobiltelefoner og computer har været et stigende problem i de sidste 15 år. Sidste år besøgte jeg over 50 ungdomsuddannelser, og alle steder opleves digitale forstyrrelser som et stort problem. Elever køber sko, er på sociale medier, spiller spil og ser fodboldkampe i undervisningen. De elever, som forsøger at følge med i undervisningen, bliver også forstyrret af sidemakkerens aktiviteter, notifikationer, snapchatbeskeder og meget mere, som blinker på skærmen og fanger øjet og hjernens opmærksomhed," fortæller Dorte Ågård.

Hun er derfor ikke i tvivl om, at det er nødvendigt, at skoler handler aktivt for at vende udviklingen. Dorte Ågård har selv været med til at igangsætte et projekt om klasseledelse på Nyborg Gymnasium i 2020. Her bliver mobiltelefonerne lagt ind i et skab i begyndelsen af lektionerne, firewalls lukker adgangen for en række hjemmesider, sociale medier og streamingtjenester, og lærerne samarbejder om klasseledelse.

Eleverne skal også lære gode vaner, og at de kan udholde at være væk fra underholdning og sociale medier i 45 eller 90 minutter," siger Dorte Ågård, som afviser, at strategien er et tilbageskridt i forhold til at bruge digitale muligheder i undervisningen. "Vi tager ikke skærmene og det digitale væk fra eleverne, vi tager forstyrrelserne væk," siger hun.

Helene Caprani er forkvinde for Arbejdspladsudvalget i Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og gymnasielærer på Midtsjællands Gymnasium. Hun mener, støj, uro og forstyrrelser både er et alvorligt arbejdsmiljøproblem for lærerne, men det er også et problem, at eleverne går glip af læring og undervisning.

"Det er vigtigt, at der ude på den enkelte skole bliver lavet nogle fælles regler, så det ikke er den enkelte lærer, der skal stå og være politibetjent. Både lærere og elever skal inddrages, så alle på skolen tager ejerskab til de fælles regler," siger Helene Caprani.

Læs artikel af Johan Rasmussen i Gymnasieskolen.dk, 15. juni 2023.
https://gymnasieskolen.dk/articles/laerere-i-ny-undersoegelse-mobiltelefoner-er-stoerste-aarsag-til-stoej-og-uro/