MUNDTLIGHEDEN I SPROGUNDERVISNINGEN SKAL EFTERLIGNE MUNDTLIGHEDEN I VIRKELIGHEDEN

Torsdag d. 22. november 2019 gjorde midler fra NCFF det muligt for over 100 undervisere i tysk, fransk og spansk fra folkeskoler og gymnasier i hele Århus at mødes en hel eftermiddag til oplæg og workshops. Projekter havde navnet "Sammen styrker vi sprog". Målet var at udvide brobygning til flere skoler og gennem inspiration til tilgange i sprogundervisning at udveksle erfaringer med sprogundervisning på tværs af folkeskolen og gymnasiet.   

Deltagerne blev opdateret på nyeste forskning, der bl.a. påpeger, hvor lidt fokus sproglærere har på mundtlighed. Dette på trods af at både elever og sprogundervisere selv opfatter netop mundtlighed som en meget vigtig del af sprogundervisning og det at kunne tale et sprog som helt centralt. De to oplægsholdere, Susana Fernandez (sprogdidaktisk forsker på Århus Universitet, og Line Krogager Andersen (der netop har afleveret ph.d. fra Århus Universitet om sprogundervisning i Folkeskolen), udfordrede deltagernes forståelse af, hvordan mundtlighed bedst fremmes i undervisningen.

Fx er det nødvendigt, at sprogundervisere rammesætter samtaler, der er autentiske. Hermed menes, at man ikke lader elever spørge hinanden, hvad farven er på væggen, eller hvad kammeraternes fritidsinteresser er. Med andre ord spørgsmål, hvor svaret er kendt på forhånd. Endvidere var en vigtig pointe, at samtale er uendelig mange ting, og dermed meget andet end spørgsmål-svar, som mundtlighed synes at være domineret af i sprogundervisningen. Mundtlighed skal ideelt set efterligne den mundtlighed der findes udenfor skolen, var budskabet.

Læs artikel af Nina Hauge Jensen i Folkeskolen.dk, 22. november 2019.
https://www.folkeskolen.dk/1091554/sammen-styrker-vi-sprog---fokus-paa-didaktik-i-brobygning-mellem-tysk--og-fransklaerere-i-folkeskolen-og-gymnasiet