NÅR EN SPROGSTRATEGI FØRER TIL ENTUSIASME OG ENGAGEMENT BLANDT SPROGELEVER I FOLKESKOLEN

I mange år har de naturvidenskabelige fag haft topprioritet, når pengene skulle fordeles i folkeskolen, og i kampen om opmærksomhed og resurser har sprogfagene ofte trukket det korteste strå. På Skovvangskolen i Aarhus tog man fore fire år denne udfordring op og satte de sig for at give sprogfagene på skolen et markant løft.

For at skabe en mere spændende og engagerende sprogundervisning gik en flok sproglærere på tværs af engelsk, fransk, tysk og spansk sammen om at udforme en ny sprogstrategi for skolen. Den skulle gøre det mere attraktivt at lære sprog og også give eleverne mod på at vælge andre sprog end engelsk.

En vigtig faktor bag en øget indsats for sprogfagene var også at fastholde sproginteresserede elever i udskolingen, så de føler, folkeskolen har et tilbud til dem. Alternativet for dem ville være at søge til privatskoler eller efterskoler for at få en bedre sprogundervisning.

På tværs af sprogfagene blev der udarbejdet et fælles sprogsyn, der også skulle afspejles i alle sproglærernes praksis. Sprogsynet handler om, at sprog skal være funktionelt.

Trygge miljøer i undervisningen var også et vigtigt punkt. I denne forbindelse arbejder eleverne i mindre hold, hvor de føler sig mere trygge ved at formulere sig på fremmedsprogene.

En del af skolens sprogstrategi går endvidere ud på at give eleverne mulighed for at bruge sprogene i 'autentiske' sammenhænge – især sprog som tysk og fransk, som de ikke møder i dagligdagen på samme måde som engelsk.

Samarbejdet med læreruddannelsen og forbindelsen til forskning er også blevet styrket.

Læs artikel af freelancejournalist Karen Lindegaard i Plenum, 2. maj 2023.
https://plenum.skolelederforeningen.org/p/plenum/nr-2-maj-2023/a/her-er-det-blevet-attraktivt-at-laere-sprog/5071/1001395/39923975?fbclid=IwAR2u_t2tiKic-kB_YlNLHkTouw8th4eIQGGXV1EbgQG1kubH1RqLBir091w