NY GENNEMGANG AF EUROPÆISK FORSKNING: INGEN SELVFØLGE, AT EN TIDLIG START PÅ ENGELSKUNDERVISNINGEN GØR ELEVERNE DYGTIGERE PÅ DEN LANGE BANE

En ny gennemgang af europæisk forskning i og pædagogisk-didaktisk litteratur om fremmedsprogsundervisning foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), viser, at det ikke en selvfølge, at en tidlig start på engelskundervisningen gør eleverne dygtigere.

Forskning fra bl.a. Tyskland, Spanien og Schweiz viser, at devisen "jo tidligere, des bedre" kun gælder i de såkaldte naturalistiske kontekster, dvs. når børnene hyppigt og intenst eksponeres for et fremmedsprog i naturlige sammenhænge, fx i familien i hverdagen, hvor et familiemedlem taler et andet sprog.

Devisen gælder altså ikke bare af sig selv, når barnet får fremmedsprogsundervisning i skolen, hvor engelskundervisningen ofte kun foregår en-to timer om ugen i 1. og 2. klasse. Det giver ikke på den lange bane børnene et større ordforråd eller bedre kompetencer til at formulere sig på engelsk, viser forskningen.

"De europæiske erfaringer peger på, at alle elever - uanset alder og uanset om de er startet tidligt eller sent - kan gøre store fremskridt på kort tid, men det kræver, at undervisningen er intensiv, dvs. med et vist omfang og hyppighed," siger chefkonsulent Chantal Pohl Nielsen fra EVA, der står bag forskningsgennemgangen.

Læs artikel af chefkonsulent Chantal Pohl Nielsen fra EVA (Danmarks Evalueringsinstitut), 7. december 2022.
https://www.eva.dk/grundskole/early-starters-goer-engelskundervisning-1-klasse-danske-boern-bedre